Înscriere

Pentru a deveni membru AGIR trebuie îndeplinite următoarele condiții :

–          Cunoașterea și respectarea statutului AGIR. El cuprinde prevederi generale de organizare și conducere, scopul și obiectivele AGIR, drepturile și obligațiile membrilor săi, precum și dispoziții generale.  Detalii:  http://www.agir.ro/statut.php

–          Parcurgerea unei proceduri de înscriere, care este specifică pentru fiecare categorie de membri: membri individuali, membri colectivi , membri susținători. Detalii la adresa: http://www.agir.ro/cuminscriu.php