Servicii oferite

Pentru parteneri oferim următoarele servicii (lista rămâne deschisă):
  • Colaborări (parteneriate) pe proiecte locale, naționale sau internaționale. AGIR poate fi un partener reputabil pe proiecte cu finanțare din fonduri europene pe toate activitațile cuprinse în statutul de funcționare.
  • Consultantă în domeniul tehnic având membri, practic, în toate domeniile inginerești.
  •  Expertize tehnice. Avem membri AGIR acreditați în realizare expertiză tehnică (judiciară și extrajudiciară).
  • Educație. La nivel AGIR se organizează periodic cursuri de perfecționare și formare continuă în domeniul ingineriei.
  • Cercetare. AGIR, prin membrii săi care lucreaza în institute de cercetări și universități, se poate implica în proiecte de cercetare ,atât la nivel local cât si național.