Link-uri utile

A) Asociații internaționale din domeniul ingineriei:

1) Federația Mondială a Organizațiilor Inginerești (WFEO - The World Federation of Engineering Organizations ). www.wfeo.net . AGIR este membru  WFEO.


2) Federația Europeană a Asociaților Naționale de Ingineri (FEANI -Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs / European Federation of National Engineering Associations) www.feani.org  O altă listă de link-uri: http://www.feani.org/site/index.php?id=92 . AGIR este membru FEANI.

 3) Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță Inginerească (EFCA - European Federation of Engineering Consultancy Associations ). www.efcanet.org 4) Asociația Internațională de Educație Continuă Inginerească (IACEE - International Association for Continuing Engineering Education ) www.iacee.org. AGIR este membru IACEE.

5) Federația Internațională a Inginerilor Consultanți (International Federation of Consulting Engineers) http://fidic.org/  6) Societatea Americană pentru Educație Inginerească (ASSE- American Society for Engineering Education - www.asee.org ). Publică Jurnalul de Educație Inginereasca - The Journal of Engineering Education (JEE https://www.asee.org/papers-and-publications/publications/jee )- și este membră IACEE. 

 7) Rețeaua Europeană pentru Acreditare Educație Inginerească (ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education).www.enaee.eu
8) Asociația Experților Europeni Agreați (AEXEA - L'association des Experts Européens /The Association of European Experts).www.aexea.org. AGIR este membru AEXEA.

B) Asociații naționale din domeniul ingineriei sau conexe

    B.1) Cu caracter general

1)Asociația Generală a Inginerilor din România . www.agir.ro
2)Asociația Inginerilor Consultanți. http://www.aric.org.ro/
3)Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării   Competențelor. http://acef.info.ro/
4)Organismul național de standardizare http://www.asro.ro/
5)Asociația de Acreditare din România. http://www.renar.ro/
6)Asociația Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri în România (ABSL).  www.absl.ro
7)SOCIETATEA GENERALĂ A EXPERȚILOR TEHNICI S.A http://www.sget.ro/
8)Asociația “REGISTRUL NATIONAL AL EXPERTILOR”. http://www.experts.ro/
9)ASOCIAŢIEI MANAGERILOR ŞI INGINERILOR-ECONOMIŞTI DIN ROMÂNIA (AMIER) www.amier.org

      B.2) Pe domenii

10)Asociația Română pentru Industria Electronică și Software. http://www.aries.ro/
11)Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații din Romania. http://www.atic.org.ro/
12)Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții. http://www.araco.org/
13)Asociația Națională a Constructorilor . http://www.anc.org.ro/
14)ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA. http://www.apmcr.org/
15)Asociația Inginerilor Constructori din Romania (AICR). http://www.aicr.ro/
16)ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE BCA DIN ROMANIA (PRO BCA), www.probca.ro  
17)Asociația Constructorilor de Nave din România (ANCONAV) http://www.anconav.ro/ 
18)Asociația Inginerilor Feroviari din România – AIFR – http://www.aifr.ro/
19)Asociația Inginerilor Electricieni și Electroniști din România. http://aieer.elth.pub.ro/
20)Asociația Romana de Geologie Inginerească. http://www.argi.info.ro/ro/prima-pagina/
21)Asociata Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri. http://www.aicps.ro/
22)Societatea de Inginerie Chimică din Romania (SICR). http://sicr.ro/
23)Asociația Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu – ARISI- http://www.arisi.ro/
24)Asociația Română a Apei. http://www.ara.ro/

C) Proiecte de interes național de interes ingineresc sau conexe

1)Proiectul „ProMe”, Cooperare si Mentorat Profesional între Generații.http://pro-me.eu/ . În acest proiect AGIR este partener http://www.agir.ro/stiri/colaborare-activă-între-generaţii-relația-mentor-mentorat_496.html
2)Proiectul „România Educată”  http://www.romaniaeducata.eu/

D) Strategii de interes național care includ și domeniul ingineriei

1)Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani.http://www.acad.ro/strategiaAR/strategiaAR.htm 
2)STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 2015 – 2020. https://ec.europa.eu/epale/ro/content/strategia-nationala-de-invatare-pe-tot-parcursul-vietii http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/23305 
3)STRATEGIA NAȚIONALĂ DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2014 – 2020 https://uefiscdi.ro/strategia-cdi-2014-2020