Tranziția la societatea cunoașterii

 

Ing. Nicolae Fildan. "Inovarea și creativitatea. Propuneri privind abordarea lor în tranziția la societatea cunoașterii" Lucrare prezentata la Workshop Național Cercetare și expertiză inginerească la Constanța din data de 18.11.2016. Publicată în Buletinul AGIR, Supliment 3/2016.
Ing. Nicolae Fildan. “TRANZIŢIA SPRE SOCIETATEA CUNOAȘTERII. PUNCTE DE VEDERE ȘI PROPUNERI DE ABORDARE”, lucrare prezentată la Conferința Internațională de Studii Interdisciplinare, 10-11 iunie 2016 la Universitatea Ovidius CONSTANȚA și publicat în Buletinul AGIR nr 2/2016

 

nicolaeIng. Nicolae Fildan. ” Restructurarea sistemului educațional. Puncte de vedere și propuneri.Lucrare publicată în UNIVERS INGINERESC Nr. 15/2016(articol-pag-4_5).20.06.2016