Monthly Archives: October 2019

Workshop-ul național “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA “- Ediția a opta, 22.11.2019, la Universitatea Maritimă Constanța (UMC)

Tema ediției: “Inovarea și creativitatea în societatea cunoașterii”. Organizatorii acestui eveniment sunt: Universitatea Maritimă Constanța (UMC)  și  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Sucursala Constanța în colaborare cu Asociația  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților Tehnici din România (CET-R).

Scopul urmărit, crearea unui context profesional necesar identificării de soluții pentru punerea punerea în aplicare a proiecului cu titlul generic: “Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” (https://agir-constanta.ro/proiect-creativitate-si-inovare/despre-proiect/ ).

Această ediție va fi dedicată sărbătoririi “Zilei cercetătorului şi proiectantului din România” .

Invităm, pe toți membrii AGIR Constanta și pe toți specialiștii care vor să devină parteneri la proiectul referit mai sus, să se înscrie cu lucrări care să conțină propuneri de soluții concrete. Lucrările care vor fi prezentate în cadrul workshop-ului și care vor fi publicate  în Buletinul AGIR  trebuie să fie validate de către Comitetul tehnico-știintific.

Termenul limită pentru transmiterea lucrărilor, în formatul impus pentru publicarea în BULETINUL AGIR ( http://www.buletinulagir.agir.ro/norme_editoriale.php), este de 15.11.2019. Confirmarea validării se va face până pe data de 20.11.2019.

Vă așteptăm la whorkshop.

Comitetul de organizare:

  • Ing. dipl. Nicolae Fildan – Președinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare   generală  (Tel. 0721273170; e-mail: nicolae.fildan@agir-constanta.ro).
  • Prof. univ. dr. ing. Emil Oanță – Președinte al Senatului Universității Maritime  Constanța, Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare domeniului cercetare și gestionare/organizare/desfășurare workshop (Tel. 0723762682, e-mail: eoanta@yahoo.com).  
  • Dr. ing. Dragoș Popa – Președinte SETEC, coordonarea domeniului de expertiză tehnică și  evaluare și gestionare/organizare/desfășurare workshop. (Tel. 0722443124 e-mail: tudodei@yahoo.com ).     
  • Ing. dipl. Dorin Oprea – Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța coordonarea domeniului de expertiză tehnică și gestionare/organizare/desfășurare workshop (e-mail: dorinoprea@gmail.com ).