Care este contextul general ?

“Problems cannot be solved by thinking within the framework within which   the problems were created”. Albert Einstein

Pentru a putea trece la realizarea și implementarea proiectului “Creativitate si inovare inginereasca în era digitală” trebuie, mai întâi, să definim, cat mai exact posibil, contextul general (cadrul de lucru) în care vom opera.

Definirea contextului general se va baza atât pe analiza principalelor tendințe, pe plan internațional, cât și  pe analiza principalelor cerințe, la nivel național.

Principalele cerințe vor fi problemele de bază la care proiectul va trebui să vină cu soluții.

Definirea contextului este un proces dificil și complex. Pentru a defini un punct de plecare  supunem atenție un prim draft .  Detalii …CONTEXTUL GENERAL……