Category Archives: Evenimente

Conferința Internațională ModTech, ediția a treia, 17-20 iunie 2015 – MAMAIA

DSC_0197

 

A treia ediție a Conferinței Internaționale ModTech a avut loc la Mamaia, România, între 17-20 iunie, cu Asociația Profesională în Modern Manufacturing Technologies, ModTech, în calitate de organizator principal, și Universitatea Maritimă Constanța, România; Universitatea de Tehnologie Silesian, Gliwice, Polonia; Universitatea Tehnică din Chisinau, Republica Moldova și Universitatea Tehnica Nationala Donetsk, Donetsk, Ucraina în calitate de co-organizatori. Sub patronajul științific al Universității Maritime din Constanța, România, Conferința Internațională ModTech2015 a reunit să grupeze reprezentanți ai tehnologiei și producătorilor de materiale, din diferite universități, asociații profesionale și institute de cercetare, care au schimbat cele mai recente cunoștințe pe tematica conferinței. La această ediție au fost prezenți 140 de participanți din 17 țări ale lumii. Alte detalii: http://modtech.ro/ . Cele trei premii de excelență Octavian Pruteanu, acordate pentru contribuția adusă la dezvoltarea conferinței și pentru colaborarea deosebită în cadrul propunerilor de proiecte de cercetare, au fost conferite profesorilor Esteban Broitman - Universitatea Linkoping - Suedia; Prof. Ziyi Ge - NIMTE, Academia Chineză de Științe, Ningbo - China și profesorului Rainer Gadow - Universitatea din Stuttgart, Germania.

Keynote Speakers la lucrările în plen au fost: Esteban Broitman - Universitatea Linkoping, Suedia; Prof. Ziyi Ge - NIMTE, Academia Chineză de Științe, Ningbo, China; Prof. Thomas Graule - APEM, Elveția; prof. Razvan Tamas - Universitatea Maritimă din Constanța, România; Prof. Rainer Gadow - Universitatea din Stuttgart, Germania; Prof. Marcel Van de Voorde -  Universitatea de Tehnologie Delft, Olanda; Prof. Chris Lacor - Universitatea Vrije, Bruxelles, Belgia; Prof. Fiqiri Hodaj - Institutul Politehnic National din Grenoble, Franța; Prof. Hong Seok Park - Universitatea din Ulsan, Coreea de Sud; Prof. Der-Jang Liaw - Universitatea Națională din Taiwan de Știință și Tehnologie, Taiwan; Prof. Petrica Vizureanu - Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România.

Autorii și coautori au fost din diferite țări din întreaga lume, și anume: Suedia, China, Elveția, România, Serbia, Germania, Olanda, Belgia, Franța, Coreea de Sud, Taiwan, Polonia, Statele Unite ale Americii, Slovenia, Turcia, Republica Moldova, Rusia, Finlanda, Japonia, Ucraina, Portugalia, Uzbekistan, Irak, Italia, India si Slovenia.

Principalele publicații ale Conferinței Internaționale ModTech2015 sunt după cum urmează: Indian Journal of Engineering & Materials Sciences (IJEMS); ASME Journal of Micro- and Nano- Manufacturing (JMNM); International Journal of Modern Manufacturing Technologies (IJMMT) si Applied Mechanics and Materials, Editura TTP, Elveția.

Pentru a asigura o mai numeroasă participare a inginerilor români la viitoarele conferințe, ne-am propus să dezvoltăm un parteneriat strâns cu AGIR, pornind de la acest prin pas făcut cu succes la MAMAIA.

Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Președinte Asociația Profesională ModTech, Iași

Prof.univ.dr.ing. Emil Oanta, Prorector, Universitatea Maritimă din Constanța, Vicepreședinte AGIR - Constanța

PRECIZARE: acest material a fost publicat și în UNIVERS INGINERESC nr.17/2015 .

 

SIMPOZIONUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR “Știința și Arta, interferențe și complementaritate” 20.03.2015

PLEN OK 11

Programul SIMPOZIONULUI  conține detalii despre locul  și orarul desfășurării lui. Broşura conține informații despre: organizatori, dată, loc susținere și lucrări selectate. De asemenea, în Broșură,  găsiți răspuns la întrebări de genul: Cum a apărut ideea organizării lui ?, Care a fost reacţia profesioniştilor din cele două domenii ?, Care sunt principalele obiective specifice propuse participanţilor?, Ce îşi propun organizatorii ? etc. Acest simpozion a fost inclus în lista manifestărilor prilejuite de împlinirea unui sfert de secol de consacrare a Universității „Ovidius” din Constanța și promovat, printr-un comunicat de presă special, atât pe site-urile organizatorilor cât și în presa locală și națională. (Comunicat de presă - ANIVERSAREComunicat de presa - SIMPOZIONMEDIATIZARE). Deschiderea lucărilor seminarului a fost făcută de Domnul Rector Sorin Rugină de la Universitatea Ovidius Constanța, o personalitate științifică recunoscută, care a apreciat laudativ tematica și conținutul prezentărilor.

Lucrările susținute sunt prezentate, în format electronic, în detaliu,  în Buletinul AGIR, An XX, nr.1/2015  sau  în varianta pdf  Buletin_AGIR_Nr.1_2015accesibilă de pe acest site. O scurtă prezentare a cestui eveniment a fost publicată și în Univers Ingineresc nr.: 7/2015 , Data: 1 - 15 aprilie 2015. 

Mulțumim tuturor celor care au participat la SIMPOZION. Obiectivele specifice propuse au fost atinse. Prezentările și dezbaterile au fost de un înalt grad de profesionalism. Relevante, în acest sens, sunt și   "Câteva aprecieri și propuneri primite de la participanți ". 

Echipă coordonare eveniment : Conf. univ. dr. Daniela Hanţiu,  decan al Facultății de Arte – Universitatea Ovidius; Conf. univ. dr. Ion Codrescu, Facultatea de Arte – Universitatea Ovidius; Prof. dr. ing. Nicolae Vasile, președinte al Cercului Literar al Scriitorilor Ingineri (Literar-Ing )– AGIR; Ing. Dipl. Nicolae Fildan președinte al Sucursalei AGIR Constanța

Persoane de contact: Conf. univ. dr. Ion Codrescu – tel. 0731749377; email: codrescuion@gmail.com; Ing. Dipl. Nicolae Fildan - tel. 0721273170; email: office@agir-constanta.ro sau  nicolae.fildan@agir-constanta.ro 

Workshop “Cercetare și expertiză inginerească la CONSTANȚA” – ediția a doua –  28.11.14

PREZIDIU

Pagina de start   a workshop-ului  conține informațiile inițiale referitoare la organizatori și la locația unde s-a desfășurat acest eveniment. Program Workshop - oferă detalii referitoare la  calendarul workshop-ului. 

La acest workshop au participat instituții de prestigiu din cercetarea și inovarea românească printre care instituții de învățământ superior cu renume (Academia Navală “Mircea cel Bătrân“, Universitatea Maritimă Constanța, Universitatea “Ovidius“ din Constanța, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași), institute de cercetare cu tradiție (Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - București), precum și instituții importante în domeniul expertizei și consultanței din domeniul ingineriei (Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți și Corpul Experților Tehnici din România).

În plen s-au abordat, prin cele 20 de lucrări prezentate, trei domenii de bază: cercetare teoretică, cercetare aplicativă și expertiză tehnică. Fiind o întâlnire interdisciplinară, participanții au insistat, în prezentările lor, pe problemele de interes comun (modul de abordare, noutățile soluției, greutăți/dificultăți întâmpinate, avantaje, rezultate etc). Broșuraatașată, prezintă rezumatul lucrărilor prezentate  și câteva date despre autori. O parte din lucrări (15 din 20), ca urmare a solicitării autorilor, au fost publicate în detaliu  în BULETINUL AGIR nr4/2014 .

Cum era de așteptat, cele mai multe lucrări s-au referit la domeniul marin și maritim. Dar și la alte domenii: IT, construcții, textile, transporturi, aviație etc., care au fost consistent prezentate. Este de remarcat și faptul că la această ediție a fost prezentată o invenție brevetată, realizată de domnul ing. Miron Procop (Cuplajul CAMIRO FLEX - Concepție - Cercetare si Producție). Prezentarea a fost urmată de un interesant schimb de experiență si  de propuneri concrete de colaborare, pentru extensii și/sau viitoare proiecte, cu alți cercetători prezenți la workshop.

În timpul dezbaterilor a rezultat faptul că se pot face colaborări între participanți pentru extinderea și in alte domenii a soluțiilor prezentate.

S-a propus ca, cercetătorii să realizeze o rețea națională online prin care să-și poată face cunoscute cerințele/propunerile adresate mediului politic. Modelul propus este “Voice of the Researchers , aplicat la nivel UE. Această propunere este bine venită  având în vedere că se așteptă restructurări semnificative în domeniul politic și economic. Ea ar putea fi extinsă pentru toate categoriile de specialiști care pot contribui la dezvoltarea ROMANIEI. O provocare importantă, pentru viitor, este și apelarea, de către cercetători, la facilitățile puse la dispoziție de expertiza tehnică și economică în vederea realizării unor oferte atractive și viabile.

Un moment inedit a fost asigurat de dl Ing. Dan Norea, Președinte al Clubului Umoriștilor Constănțeni și membru al Cercului “Clubul Inginerilor Epigramiști” – AGIR, prin prezentarea unor poezii și epigrame dedicate ingineriei și inginerilor (Link către epigrame si poezii ).

Participanții au apreciat faptul că obiectivul declarat al Workshop-ului, de a asigura o platformă comună prin care cercetătorii și experții din domeniul ingineriei  să își poată prezenta realizări importante/semnificative, a fost atins cu succes. În consecință, ne pregătim pentru o nouă ediție.

Trebuie precizat faptul că workshop-ul a beneficiat din plin de gradul înalt de profesionalism al participaților. Acest lucru ne obligă ca la ediția viitoare, programată pe data de 19.11.2015 (Ziua Cercetătorului și Proiectantului), să venim cu îmbunătățiri și noutăți organizatorice pe măsura așteptărilor celor interesați de acest workshop.

Ing. Nicolae Fildan  Președinte AGIR - CONSTANȚA

 

Workshop “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA” – prima ediție- 23.11.2013

SCURTĂ PREZENTARE 

Pe data de 23.11.2013 a avut loc un workshop cu tema: “Cercetare și expertiză inginerească, implicarea membrilor AGIR CTA” organizat de AGIR Sucursala Constanța, având ca scop declarat creșterea interesului și implicării inginerilor constănțeni în activități de cercetare, expertiză și consultanță. Lucrările prezentate au avut ca obiective specifice: punerea la dispoziție a unor bune practici, identificarea de noi direcții și modalități de abordare, insistând pe tehnologii performante de pregătire continuă a inginerilor precum și a viitorilor ingineri. În continuare prezentăm, pe scurt, lucrările susținute:

1) Aspecte metodologice în modelarea hibridă – Dr. ing. Emil M. Oanță, Universitatea Maritimă din Constanța. Lucrarea prezintă un model hibrid, conceput pentru determinarea deformațiilor și tensiunilor din blocul de cilindri ai motorului 12B165 fabricat la MASTER SA, cu destinație navala - militară. Astfel, modelul hibrid integrează studii analitice, numerice și experimentale cu scopul de a obține o acuratețe maxima a rezultatelor. Rezultă un model cu elemente finite, calibrat cu date experimentale, care este folosit pentru studii ulterioare: optimizarea greutății, fiind obținută o scădere cu 13% a acesteia; influența instalării motorului pe o structura deformată (navală) asupra stării de deformație și tensiunii; evaluarea stării de tensiune pentru un bloc de cilindri fabricat din fontă cenușie, varianta inițială fiind fabricată din aluminiu.

Metodologia cercetării este detaliat prezentată, fiind evidențiate aspecte interesante referitoare la conceptele urmărite, integrarea studiilor, interfețele software dezvoltate, realizarea experimentului prin care sunt determinate deformațiile din blocul de cilindri aparținând motorului în funcțiune – lanțul de măsurare conceput, programul de cercetare experimentală, prelucrarea datelor, metodele numerice originale folosite în calculul unor parametri tehnici. Studiul prezentat reprezintă sinteza primei teze de doctorat a autorului, în domeniul inginerie mecanică, și a fost evaluata prin 86 de referate de apreciere semnate de 106 specialiști. În urma dezbaterilor a rezultat ca acest proiect este un exemplu reprezentativ de  bună practică atât din punct de vedere a abordării metodologice și tehnice cât și a conectării cercetării  cu domeniul economic.

2) Realizare proiecte de cercetare  utilizând fonduri europene. Exemplificare :  proiect PN II (ECOMAGIS - Implementation of a complex GIS for Ecosystem-based Management, through integrated monitoring and assessment of the bioeconosis status and its evolution trends in the fast changing environment). Dr. ing. Răzvan Mateescu - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”;  ing. Nicolae Fildan – SIVECO România.  Scopul proiectului este de a crea o rețea științifică și tehnologică prin implementarea unui sistem informațional integrat care să susțină activitățile de management al zonei costiere pentru protecția eficientă a acesteia și pentru conservarea si reabilitarea ecosistemului litoralului românesc. Metodele GIS de analiză a datelor spațiale pot oferi o înțelegere crucială în procesul de selecție a soluțiilor de protecției costieră și marină, și pot constitui motorul unui management operațional bazat pe ecositem. Principalele rezultate așteptate: evaluarea vulnerabilității sistemului marin și costier românesc si dezvoltarea demersurilor de implementare a practicilor europene de gestiune integrată a zonei costiere/ICZM;  evaluarea riscului/răspunsului sistemului costier la acțiunea factorilor naturali și antropici pe sectoare specifice, managementul riscului - dezvoltarea metodelor de management de risc în situații speciale/pe sectoare; recomandări pentru dezvoltarea Planului de Acțiune pentru gestiunea integrată a zonei costiere Românești/ICZM.

In concluzie, este o abordare interdisciplinară și inter-instituții (institut de cercetare, universități, agenți economici)  care are ca obiectiv principal crearea unui sistem informatic integrat necesar unui management costier performant bazat pe nevoile ecosistemului, accesibil atât publicului larg cât si instituțiilor implicate in luarea deciziilor în acest domeniu.

 3)Susținerea  dezvoltării expertizei inginerești . Scurtă prezentare SETEC. Exemplificare:  expertiza tehnica in domeniul aviației. Dr. ing. Dragos Popa – SETEC. Prezentarea s-a focusat, în prima parte, pe detalierea cadrului legislativ care reglementează activitatea de expert extrajudiciar și pe prezentarea facilităților oferire de SETEC pentru formare și autorizare ca expert extrajudiciar. Se are in vedere dezvoltarea unor standarde specifice în expertiza românească  aliniate la standardele europene și internaționale. SETEC se implica, în acest scop, în dezvoltare unui plan comun cu toate organizațiile similare din Romania privind îmbunătățirea reglementărilor în domeniul expertizei și nu numai.

De un  interes deosebit s-au bucurat și cele două expertize din domeniul aeronautic. Sunt o exemplificare a unor bune practici în domeniul expertizei extrajudiciare, fiind două cazuri concrete  cu un înalt nivel de complexitate si rigurozitate.

 4) Îmbunătățirea pregătirii tehnice a viitorilor inginer. Exemplificare:  proiect POS DRU (Formarea continuă a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii). Dr  ing.  Gabriel Raicu – Universitatea Maritimă Constanta; ing. Nicolae Fildan – SIVECO România.  Implementarea proiectului face posibilă acoperirea nevoilor de formare a unui număr de 1000 de cadre didactice din domeniul științelor tehnologice într-o maniera accesibilă și atractivă. S-a impus  un program coerent și sustenabil de formare continuă, axat pe o structură de tip curs integrat având atât o componentă tradițională de ore fată-în-fată, cât și studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare disponibile pe o platformă virtuală. Programele de formare continuă dezvoltate : "Abilitarea curriculară a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii" si "Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor și oportunități de cariera didactică pentru profesorii de Științe tehnologice în societatea cunoașterii" au pus la dispoziția celor din grupul ținta, întocmai ca si titulatura lor metopică, o suită de mijloace educaționale centrate pe valorile general acceptate de învățământul european.  Un rezultat așteptat este și atragerea tinerilor spre domenii tehnice și, deci, spre inginerie. Pregătirea pofesională a inginerilor în activități de tipul: consultanță, evaluare, expertiză tehnică (judiciară si extrajudiciară), cercetare  trebuie îmbunătățita continuu. Este o concluzie la care au subscris toți cei prezenți.

În urma discuțiilor purtate, s-a agreat ca acest workshop sa fie reluat anual având mai multe componente: una cu caracter general – valabil pentru toate specialitățile și altele, realizate in paralel,  focusate pe domenii specifice de interes  local / național / internațional.

PRECIZARE : acest material a fost publicat în UNIVERS INGINERESC nr 1/2014.