Ce ne propunem ?

Punerea în practică a proiectului Creativitate și inovare inginerească în era digitală.

Scopul :

Creșterea rolului, locului și  a implicării inginerilor în dezvoltarea societății românești în era digitală.

Principalele obiective generale:

  • La nivelul membrilor, vor fi: creșterea spiritului civic (participare la activități de voluntariat, implicarea în soluționarea problemelor comunității etc), creșterea implicării în definirea și realizarea unui nou context bazat pe: excelență (meritocrație, profesionalism); deontologie (moralitate, cinste, corectitudine, bun simț etc), creșterea participării la proiectele concrete (creativitate, inovare, antreprenoriat etc) propuse de sucursală.
  • La nivelul proiectelor, focusarea va fi  pe umătoarele direcții principale: tradiție, unitate în diversitate, inovare și creativitate, dezvoltare durabilă și deschidere spre lume.

Principalele obiective specifice : 

  • Îmbunătățirea colaborării între inginerii, actuali și viitori (elevi, studenți), implicați în realizarea de activități din domeniile creativității și inovării.
  • Îmbunătățirea colaborării între instituțiile/organizațiile interesate în promovarea și valorificarea rezultatelor aplicării creativității și inovării (universități, centre de cercetare, organizații din domeniul public și privat, administrația publică etc).
  • Dezvoltarea de proiecte proprii sau în colaborare cu terți în domeniul creativității și inovării. În aceste proiecte comune AGIR va avea rol de partener și/sau facilitator.

 Direcții de acțiune propuse pentru atingerea acestor obiective:

1) Realizarea și susținerea de puncte de vedere tehnico-științifice la solicitarea unor instituții sau organizații din domeniul public sau privat. Aceste puncte de vedere vor respecta  normele și condițiile minimale stabilite prin regulamentele  interne.

2) Propunerea/Realizarea/Aplicarea/Monitorizarea  de programe pentru pregătirea profesorilor/studenților și elevilor  în domeniul creativității și inovării, impuse de tranziția la era digitală. Un prim pas va fi realizarea, în funcție de solicitările primite,  de cursuri speciale de tipul:  inventică ,  dezvoltare personală,  formare antreprenorială, informatică industrială, logistică etc.

3) Promovarea cercetării în rândul elevilor și studenților (întâlniri, seminarii, workshop-uri, stagii de pregătire etc). Ele vor fi susținute de specialiștii AGIR împreună cu cei ai organizațiilor care oferă astfel de servicii.

4) Promovarea solicitărilor de teme de cercetare (cereri) provenite din mediul privat.(Este necesară a o reglementare internă în acest sens.)

5) Promovarea solicitărilor de finanțări (oferte) pentru teme de cercetare provenite de la organizații specializate (universități , centre de cercetări, etc).( Este necesară  o reglementare internă în acest sens.)

6)  Promovarea ofertelor membrilor AGIR CONTANTA pe domenii ca: expertiză, evaluare, consultanță. Se va publica pe blog o listă, validată de CTS,  cu membrii AGIR Constanța, care doresc să-și promoveze competențele proprii. (Este necesară  o reglementare internă în acest sens.)

7) Implicarea în dezvoltarea unei infrastructuri pentru cercetare (parc științific, incubator afaceri, centru de transfer tehnologic etc.).

8)  Promovarea activităților de mentorat la nivelul elevilor, studenților  și a tinerilor specialiști, realizate prin implicarea membrilor AGIR CTA.