Cum vom acționa ?

 Ca o echipă care a adoptat acest motto:            
             ”A fi împreună este un început, 
              a rămâne împreună este un progres, 
              a lucra împreună este un succes”.
                                 (Henry Ford)

Modul de acționare:

 • Din punct de vedere strategic, va fi unul bazat pe crearea unui context general necesar, identificarea unor aptitudini  și promovarea unor atitudini corespunzătoare (față de creativitate/inovare, în general, si față de muncă și voluntariat în particular).
 • Din punct de vedere tehnic, va fi unul bazat pe abordări de tip multidisciplinar și/sau interdisciplinar cu focusare pe creativitate și inovare.
 •  Din punct de vedere operațional va fi unul bazat pe parcurgerea pașilor       prezentați în continuare.

Pașii propuși a fi parcurși:

 • Realizarea de dezbateri pentru detalierea/îmbunătățirea  contextului general în care se va acționa și a principalelor direcții de acțiune. În acest sens, se vor realiza întâlniri de tip brainstorming sau/și dezbateri pe blog AGIR CTA pe tema “ creativitate și inovare “ și pe alte teme (când va fi necesar).
 •          Realizarea de propuneri și selectarea de programe concrete pentru fiecare                direcție de acțiune.
 • Crearea de parteneriate și  de echipe care să dezvolte și să implementeze programele definite la punctul anterior.