Ce oferim membrilor:

Scopul urmărit de AGIR este de a contribui la recunoașterea și dezvoltarea rolului și locului corpului ingineresc ca factor determinant  în evoluția tehnico-științifică și economică a societății românești.

Enumerăm câteva din principalele  servicii  dedicate atingerii scopului propus:

  1. promovează și susține pregătirea  continuă pentru ingineri . Un exemplu reprezentativ: organizarea cursului de perfecționare pentru Expert Tehnic Extrajudiciar și Consultant  prin Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) din cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România (  www.setec.ro );
  2. organizează, periodic, dezbateri, conferințe (exemple: Conferința Ziua mondială a apei , etc), simpozioane (exemple: “Simpozionul inginerilor români de pretutindeni” – SINGRO; “Progresul Tehnologic – Rezultat al Cercetării”, care  a ajuns la a VIII – a ediție; “Educația – Componentă esențiala a politicii de mediu”, care a  ajuns la a VII-a ediție etc);  colocvii pentru realizarea unui larg schimb de cunoștințe, experiență și informare în domeniile de specialitate tehnică și/sau științifică;
  3. acordă anual “Premiul A.G.I.R.” celor mai valoroase lucrări concepute, proiectate sau aplicate, precum și pentru lucrări de înalt nivel tehnic și/sau științific publicate în volum;
  4. suport pentru obținerea  titlului EurIng (http://www.agir.ro/titlueuring.php); gestionat de FEANI. AGIR este membru în FEANI și în alte organizații europene și internaționale (WFEO/FMOI,RCC,IACEE)
  5. publică cărți si reviste, prin EDITURA AGIR – acreditată CNSIS, pentru toate domeniile de specialitate tehnico – științifice ( http://www.edituraagir.ro ), publică ziarul bilunar de opinie și informare Univers Ingineresc ( http://www.agir.ro/univers-ingineresc/ ) și BULETINUL AGIR  http://www.buletinulagir.agir.ro ) , periodic trimestrial cotat B+ de CNCSIS ;
  6. sprijină realizarea de activițati cultural/artistice prin: Orchestra inginerilor  “Petru Ghenghea” (http://www.agir.ro/cultural.php  ), CERCUL SCRIITORILOR INGINERI DIN AGIR  (http://www.agir.ro/literar-ing/ ), Cercul “Clubul Inginerilor Epigramiști”  (http://www.agir.ro/cerc.php?id_cerc=20 ) etc.