Creativitate și inovare

 Prof. univ. dr. ing. Mihai Gîrțu - Universitatea Ovidius Constanța.” Cercetarea, Creativitatea și  Inovarea în Universitatea Ovidius". Interviu publicat în JURNAL INGINERESC DOBROGEAN . DETALII...... 
                        
Prof. fizică Ion Băraru - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" (CNMB)”Creativitate, inovare, performanță". Interviu publicat în JURNAL INGINERESC DOBROGEAN Nr 3/2018. DETALII.....
Ing. Nicolae Fildan. "Despre creativitate și inovare.  Câteva prezentări concrete din domeniul ingineriei de sistem (IT)". Lucrarea (un studiu de caz) a fost susținută la Workshop Național Cercetare și expertiză inginerească la Constanța ediția a cincea din data de 17.11.2017. DETALII ...
 Prof. fizică Ion Băraru - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" (CNMB). "Școala Inovativă". Lucrare a fost susținută la a 12-a ediţie a Conferinţei „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România” , 6-7 octombrie 2017, organizată de ASTR împreună cu UOC. Detalii...  
Ing. Nicolae Fildan. "Inovarea și creativitatea. Propuneri privind abordarea lor în tranziția la societatea cunoașterii". Lucrare a fost prezentată la Workshop Național Cercetare și expertiză inginerească la Constanța din data de 18.11.2016. Publicată în Buletinul AGIR, Supliment 3/2016.