Invitație la dezbateri.

Scopul urmărit prin  aceste dezbateri, la care vă invităm să participați,  este de a facilita identificarea celor mai bune soluții pentru abordare tranziției la  societatea viitorului, adică la o NOUĂ ROMÂNIE.

 Pentru a facilita demararea  dezbaterilor, vă propunem spre analiză, ca punct de start, și  lucrarea prezentată la Întâlnire publică cu tema „ROMÂNIA ÎNCEPE DE LA MARE”, 27.01.2018  ( care este o actualizare si dezoltare a articolului “Quo Vadis ?”publicat în UNIVERS INGINERESC nr. 7/2017). Din ianuarie 2018  venim cu teme noi pe care le vom publica   în Jurnal Ingineresc Dobrogean.

Ca mod general de abordare, pentru fiecare temă, ne propunem să începem cu o analiza critică a stadiului actual, să ținem cont de bunele practici și de exemplele de succes existente la nivel național și internațional, urmărind selectarea celor mai bune soluții pentru strategiile și programele necesare atingerii țintelor dorite.

Dezbaterile se vor concretiza prin realizarea unor interviuri cu specialiști reprezentativi  și prin prezentarea unor abordări pe diverse domenii (Creativitate și inovare, Societatea viitorului și ingineria, Expertiză/consultanţă inginerească), finalizate cu realizarea unor articole si a unor lucrări/studii (publicate sau nu în UNIVERS INGINERESC și/sau BULETINUL AGIR).

 Să ne urăm succes pentru a răspunde corespunzător cerințelor mari  adresate specialiștilor din România în aceste momente importante pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Ing. dipl. Nicolae Fildan – Membru al Consiliului Director AGIR, Președinte Sucursală AGIR Constanța