Asociații naționale

Asociații naționale din domeniul ingineriei sau conexe

    1) Cu caracter general

1) Asociația Generală a Inginerilor din România . www.agir.ro
2) Asociația Inginerilor Consultanți. http://www.aric.org.ro/
3) Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării   Competențelor. http://acef.info.ro/
4) Organismul național de standardizare http://www.asro.ro/
5) Asociația de Acreditare din România. http://www.renar.ro/
6) Asociația Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri în România (ABSL).  www.absl.ro
7) Asociația “REGISTRUL NATIONAL AL EXPERTILOR”. http://www.experts.ro/
8) ASOCIAŢIEI MANAGERILOR ŞI INGINERILOR-ECONOMIŞTI DIN ROMÂNIA (AMIER) www.amier.org

      2) Pe domenii

1) Asociația Română pentru Industria Electronică și Software. http://www.aries.ro/
2) Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații din Romania. http://www.atic.org.ro/
3) Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții. http://www.araco.org/
4) Asociația Națională a Constructorilor . http://www.anc.org.ro/
5) ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA. http://www.apmcr.org/
6) Asociația Inginerilor Constructori din Romania (AICR). http://www.aicr.ro/ 
7) ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE BCA DIN ROMANIA (PRO BCA), www.probca.ro  
8) Asociația Constructorilor de Nave din România (ANCONAV) http://www.anconav.ro/ 
(9) Asociația Inginerilor Feroviari din România – AIFR – http://www.aifr.ro/
10) Asociația Inginerilor Electricieni și Electroniști din România. http://aieer.elth.pub.ro/
11) Asociația Romana de Geologie Inginerească. http://www.argi.info.ro/ro/prima-pagina/
12) Asociata Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri. http://www.aicps.ro/
13) Societatea de Inginerie Chimică din Romania (SICR). http://sicr.ro/
14) Asociația Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu – ARISI- http://www.arisi.ro/
15) Asociația Română a Apei. http://www.ara.ro/
16) Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) (http://rwea.ro/)