Asociații naționale

Asociații naționale din domeniul ingineriei sau conexe

    1) Cu caracter general

1)Asociația Generală a Inginerilor din România . www.agir.ro
2)Asociația Inginerilor Consultanți. http://www.aric.org.ro/
3)Asociația Profesională a Formării, Standardizării și Evaluării   Competențelor. http://acef.info.ro/
4)Organismul național de standardizare http://www.asro.ro/
5)Asociația de Acreditare din România. http://www.renar.ro/
6)Asociația Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri în România (ABSL).  www.absl.ro
7)SOCIETATEA GENERALĂ A EXPERȚILOR TEHNICI S.A http://www.sget.ro/
8)Asociația “REGISTRUL NATIONAL AL EXPERTILOR”. http://www.experts.ro/
9)ASOCIAŢIEI MANAGERILOR ŞI INGINERILOR-ECONOMIŞTI DIN ROMÂNIA (AMIER) www.amier.org

      2) Pe domenii

10)Asociația Română pentru Industria Electronică și Software. http://www.aries.ro/
11)Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații din Romania. http://www.atic.org.ro/
12)Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții. http://www.araco.org/
13)Asociația Națională a Constructorilor . http://www.anc.org.ro/
14)ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA. http://www.apmcr.org/
15)Asociația Inginerilor Constructori din Romania (AICR). http://www.aicr.ro/
16)ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE BCA DIN ROMANIA (PRO BCA), www.probca.ro  
17)Asociația Constructorilor de Nave din România (ANCONAV) http://www.anconav.ro/ 
18)Asociația Inginerilor Feroviari din România – AIFR – http://www.aifr.ro/
19)Asociația Inginerilor Electricieni și Electroniști din România. http://aieer.elth.pub.ro/
20)Asociația Romana de Geologie Inginerească. http://www.argi.info.ro/ro/prima-pagina/
21)Asociata Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri. http://www.aicps.ro/
22)Societatea de Inginerie Chimică din Romania (SICR). http://sicr.ro/
23)Asociația Română a Inginerilor de Securitate la Incendiu – ARISI- http://www.arisi.ro/
24)Asociația Română a Apei. http://www.ara.ro/