Strategii naționale

Strategii de interes național care includ și domeniul ingineriei

1) Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani.http://www.acad.ro/strategiaAR/strategiaAR.htm 

2) STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 2015 – 2020. https://ec.europa.eu/epale/ro/content/strategia-nationala-de-invatare-pe-tot-parcursul-vietii http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/23305 

3) STRATEGIA NAȚIONALĂ DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2014 – 2020 https://uefiscdi.ro/strategia-cdi-2014-2020