Comitetul Tehnico-Știintific

Proiectul “Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” este gestionat, din punct de vedere tehnic/științific,  de Comitetul Tehnico-Știintific format din:

             Profesor de fizică Ion Băraru Coordonator. Competențe: creativitate și inovare. Absolvent al Universității din București, Facultate: Fizica, Specialitatea: fizică. Profesor de fizică la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța. Membru al Comisiei Naționale de Fizică, al Comisiei Centrale de Fizică care organizează Olimpiadele naționale de fizică. Fondator și coordonator al Centrului de Cercetare a Elevilor Constanța (CCEC). Membrii CCEC au participat la concursuri de design științific organizate de NASA (peste 650 participanți, peste 70 de premii). Acești elevi au performat cu  realizări tehnice de mare complexitate tehnică și științifică, cuprinzând elemente de electronică, mecatronică, robotică, informatică etc. Se implică în resuscitarea educației urmărind dezvoltarea unui corp ingineresc național performant - motor al dezvoltării economiei. Promovează educația STEM (Science Technology Engineering Mathematics) ..
Ing. Dipl. Eugen Tiron – membru. Competențe:  inovare și  construcții de nave. Absolvent al Institutului Politehnic din Galați, Facultatea de Mecanica / NAVE ȘI INSTALAȚII DE BORD.  Prin activitățile desfășurate și prin funcțiile deținute în Șantierul Naval Constanta (Șef secție, Inginer Șef, Director Fabrică, Director Tehnic, Director de Producție, Manager Proiect) s-a implicat (sprijinit, susținut sau coordonat)  peste  80 de lucrări tehnice care au primit avizul Cabinetului Tehnic al Centralei Navale ca  inovații și Brevete de Invenții din partea OSIM . În prezent desfășoară  activități de reprezentare și de distribuție  software NEPLAN (www.eox.ro )
Prof. univ. dr. ing. Mihai Gîrțumembru. Competențe: cercetare și inovare în fizica materialelor, politici publice în învățământul superior și în cercetare. Absolvent al Universității din București (diploma de inginer fizician în 1990) și al Ohio State University (diploma de master în 1996 și de doctor în 1998, specializarea fizica). Publicarea în țară și în străinătate a peste 65 de articole indexate în Web of Science, care au condus la peste 1000 de citări și un indice Hirsch de 21.  În prezent este profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanța și prorector însărcinat cu implementarea strategiei de cercetare-dezvoltare-inovare. A câștigat experiență în domeniul elaborării, implementării și evaluării politicilor publice în învățământul superior și în cercetare în cadrul CNCSIS, CNFIS și CNSPIS.  Este membru al SigmaXi, PhiKappaPhi, European Physical Society, Societatea Romana de Fizica etc. .
Dr. Ing. Tania Zaharia – membru. Competențe: inovare și  cercetare aplicativă. Absolventă a Universității "Dunărea de Jos" din Galati / Institutul de Chimie Alimentara si Tehnica Piscicola. Doctorat din 2002 în inginerie industrial. Implicată în derularea a 71 de proiecte de cercetare-dezvoltare; a coordonat 30 de proiecte (naționale și internaționale); Autor și coautor  a 234 lucrări științifice; Director de studii și lector al Centrului de pregătire pentru profesii de mediu al Asociației Balcanice de Mediu (B.EN.A.); Reprezentant național al României la CIESM - Mediterranean Science Commission; Evaluator pentru programele naționale de cercetare și programul operațional pentru pescuit; Membru al Comitetelor de program a 18 conferințe, ateliere și simpozioane organizate de INCDM și B.EN.A.; Prezenta poziție: cercetător științific I. 
 Dr. Ing. Iulian Nichersu – membru. Competențe: inovare și  cercetare aplicativă în planificare spațială, geomatică, GIS și managementul riscului la inundații. Absolvent al Universității Tehnice de Construcții București, Facultatea de Geodezie  și al Universității București (diploma de doctor "Utilizarea tehnologiei GIS în Cartografia Atlasului Rezervației Biosferei Delta Dunării"). Are expertiză în proiecte de conservare a zonelor umede speciale din Lunca și Delta Dunării, în studii socio-antropologice și în politici maritime a zonelor costiere. Diploma de excelență (acordată de ANCTI ) în cercetare pentru proiectul Coridorul Verde al Dunării de Jos. În prezent este Cercetător Științific gradul I, și Director Științific al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, coordonează participarea românească în 3 proiecte Horizon 2020 -
Prof. Univ. Dr. Ing. Gabriel Raicu – membru. Competențe: inovare  și  cercetare. Absolvent al Universității Maritime din Constanța și al Masteratului de tehnologii moderne de operare navala în 1997, doctor în specializarea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică în cadrul ASE București din 2007, în prezent profesor universitar și prorector însărcinat cu activitatea de cercetare și inovare în cadrul Universității Maritime din Constanța. Activitatea de cercetare, inovare și dezvoltare s-a materializat în numeroase lucrări și proiecte cu participare națională și internațională în domenii precum Sisteme Expert în domeniul naval, Advanced Learning & Realistic Simulation, Lifelong Learning & MET, e-Navigation, e-Maritime Medicine, Maritime CyberSecurity."

Locțiitorul comandantului pentru cercetare stiințifică (Prorector) Cdor. Conf.dr.ing Burlacu Paul – membru. Competențe: inovare și cercetare. Absolvent al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”. Diploma de doctor în automatică (Teoria sistemelor automate; Sisteme adaptive, optimale şi sinteză robustă etc.) în anul 2006  la Universitatea Tehnica Cluj Napoca/Facultatea de automatică şi calculatoare. Compețente și aptitudini tehnice: lucrul cu aparate și instalații navale automatizate, programare PLC Siemens Simatic S7, specialiare/utilizare diverse tehnologii (VEGA Technology Days, Microwave Technology, Pressure Measurement, Radiometric Technology, Signal Conditioning Instruments, Level Detection) etc. Din anul 2020 prorector pentru coordonarea activităților de cercetare ştiinţifică ce se desfășoară la nivelul Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”.
Ing. Dipl Miron Procop – membru.  Competențe: inovare și mașini unelte. Absolvent al Universități Transilvania Brasov, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini. Are experiență în proiectare, asimilare și realizare piese de schimb, câștigată în perioada 1977- 1985, ca angajat la CCH – Stația Utilaj Transport Constanta. În această perioadă a obținut primul brevet de inovare pentru, presele de vulcanizare si seturile de manșete “V” utilizate pe toate utilajele care lucrau pe Canalul Dunăre Marea-Neagră. În perioada 1987-2006 ca șef mecanic pe platformele de foraj marin GLORIA, JUPITER, SATURN a brevetat: “ Element elastic armat si cuplaj pentru arbori”, “Piston de înaltă presiune pentru compensarea uzurii”, s.a. A înființat, în 2001, S.C. CAMIRO ENGINEERING S.R.L, având codul CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie. Oferă produse și servicii pe domeniile proprii de competență.

Ing. Dipl. Moldoveanu Bogdan-Mihăiță – membru.  Competențe: management de proiect si integrare sisteme informatice. Absolvent al Universități Politehnica București, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Are experiență în management de proiect, proiectare sisteme informatice, coordonare echipe tehnice implementare sisteme informatice integrate, în cadrul proiectelor la nivel național, câștigată în perioada 1997-2021 ca administrator al S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L. Oferă consultanță, produse și servicii tehnice pe domeniile proprii de competență, respectiv IT&C și automatizări.
Prof. Univ. Dr. Ing. Pomazan Valentina Mihaela - membru
Doamna Pomazan Valentina M. este profesor universitar, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Universitatea Ovidius Constanța și, din 2007, expert independent al Directoratului Științific al Comisiei Europene. Deține un doctorat Magna cum Laudae în Inginerie Mecanică și specializări în domeniul proiectării asistate de calculator.
Competențe: Proiectare și Dezvoltare de produs, Proiectare și Inginerie Asistate de Calculator (Autodesk Certified Professional pentru Autodesk AutoCAD și Inventor Professional), Generative Design. Este membru în comitetele științifice ale unor importante Evenimente Știntifice internaționale. A condus proiecte de cercetare la nivel național și european, în domeniul utilizării materialelor compozite noi în proiectare și al proiectării cu accent pe aspectul ecologic. Promovează activ învățarea în domeniul Științelor, Științelor Aplicate, Tehnologiei în rândul elevilor și tinerilor.