Direcții și mod de abordare

Principale direcții de acțiune, prezente în PROTOCOL COLABORARE al consorțiului care gestionează proiectul, sunt:  
1)   Dezbateri profesionale : conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.

2)   ÎNTÂLNIRI INTERACTIVE cu elevi, studenți și tineri specialiști susținute de membri AGIR CONSTANTA sau de alți specialiști cu realizări deosebite; 

3) Implementări de noi modele educaționale (STEM Science Technology Engineering Mathematics; STEAM adică STEM + Arts).

4) Îmbunătățire programe educaționale existente, ca de exemplu: SĂTĂMÂNA ALTFEL.

5) Formulări și susțineri de puncte de vedere tehnico – științifice la solicitarea unor instituții sau organizații din domeniul public sau privat;

6) Colaborări pentru accesare proiecte cu finanțare europeană;

7) Colaborări pentru realizarea de centre de transfer tehnologic;

8) Colaborări pentru realizarea de incubatoare de afaceri;

9) Dezvoltări de programe de mentorat pentru studenți și pentru specialiștii tineri;
Cum vom acționa ?
1)Realizarea de dezbateri pentru detalierea/îmbunătățirea  contextului general în care se va acționa și a principalelor direcții de acțiune. În acest sens, se vor realiza întâlniri de tip brainstorming sau/și dezbateri în JURNALUL INGINERESC DOBROGEAN și pe blog AGIR CTA (rubrica Dezbateri - tema “ creativitate și inovare “).

2)Lansarea  primelor  activități din Programul de activitate pe 2018 – (mai 2018).

3)Îmbunătățirea și definitivarea  PROGRAMULUI 2018 în maxim două luni (iunie 2018).