Activitățile principale

Principale activități și direcții de acțiune, prezente în PROTOCOL COLABORARE al consorțiului care gestionează proiectul, sunt:  
1)   Dezbateri profesionale : conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc. Realizare workshop national CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA care în acest an a juns la a noua ediție.

2)   ÎNTÂLNIRI INTERACTIVE cu elevi, studenți și tineri specialiști susținute de membri AGIR CONSTANTA sau de alți specialiști cu realizări deosebite; 

3) Implementări de noi modele educaționale (STEM Science Technology Engineering Mathematics; STEAM adică STEM + Arts).

4) Îmbunătățire programe educaționale existente, ca de exemplu: SĂTĂMÂNA ALTFEL.

5) Formulări și susțineri de puncte de vedere tehnico – științifice la solicitarea unor instituții sau organizații din domeniul public sau privat;

6) Colaborări pentru accesare proiecte cu finanțare europeană;

7) Colaborări pentru realizarea de centre de transfer tehnologic;

8) Colaborări pentru realizarea de incubatoare de afaceri;

9) Dezvoltări de programe de mentorat pentru studenți și pentru specialiștii tineri;