Activitățile principale

Principale activități și direcții de acțiune, prezente în PROTOCOL COLABORARE al consorțiului care gestionează proiectul, sunt:  
1)   Dezbateri profesionale: conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc. În acest sens, vom realiza workshop-ul national CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA, în luna noiembrie. În acest an, va avea loc a zecea ediție. Vor fi promovate, cu prioritate, proicte care fac obiectul  PROTOCOLULUI DE COLABORARE. 

2)   ÎNTÂLNIRI INTERACTIVE cu elevi, studenți și tineri specialiști susținute de membri AGIR CONSTANTA sau de alți specialiști cu realizări deosebite; 

3) Implementări de noi modele educaționale (STEM Science Technology Engineering Mathematics; STEAM adică STEM + Arts).

4) Îmbunătățire programe educaționale existente, ca de exemplu: SĂTĂMÂNA ALTFEL.

5) Formulări și susțineri de puncte de vedere tehnico – științifice la solicitarea unor instituții sau organizații din domeniul public sau privat;

6) Colaborări pentru accesare proiecte cu finanțare europeană;

7) Colaborări pentru realizarea de centre de transfer tehnologic;

8) Colaborări pentru realizarea de incubatoare de afaceri;

9) Dezvoltări de programe de mentorat pentru studenți și pentru specialiștii tineri;