Propuneri de proiecte

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI CU PROPUNERI DE COLABORARE .

CÂTEVA PRECIZĂRI:

 PRECIZARE 1.Fiecare propunere de proiect va avea 4 părți distincte: TITLUL, SCURTĂ DESCRIERE (un rezumat al prezentării generale), CERINȚE MINIME (necesare pentru realizarea și implementarea propunerii). STADIUL (IDEE DE PROIECT, STABILRE PARTENERI, CONTRACTAT, ÎN EXECUȚIE, FINALIZAT, etc). 
  PRECIZARE 2. Majoritatea proiectelor care fac obiectul PROTOCOLULUI sunt de tipul celor de voluntariat. Pentru propuneri de proiecte complexe, care nu pot fi realizate prin activități de voluntariat, autorul propunerii va preciza CERINȚELE MINIME necesare pentru realizarea și implementarea propunerii. CERINTE MINIME vor fi detaliate, ulterior, printr-un CONTRACT convenit între părțile interesate (încheiat respectând reglementările legale).
   PRECIZARE 3. Supunem atenție dumneavoastră propunerile primite, propuneri pe care le-am grupat în două categorii (liste).

A) Lista cu probleme urgente propuse spre rezolvare.  …DETALII….

B) Lista cu propuneri de idei de proiecte:

1) Trusă STEM (Science Technology Engineering Mathetematics) și robot multifuncțional. STADIU: idee de proiect. Prof. Ion Băraru ( ionbararu@yahoo.com). DETALII......
2) ESTIMAREA, PRIN CALCUL, A EMISIEI DE CH4 DIN DEPOZITELE DE DEȘEURI (msw) EXISTENTE PE TERITORIUL JUDETULUI CONSTANTA ȘI CÂTEVA PROPUNERI PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI PROTECȚIA MEDIULUI. STADIU: idee de proiect. Master inginer Dănilă Vieru, (danila.vieru@gmail.com) DETALII..... 
3) SISTEM OPERAȚIONAL DE MONITORIZARE, PROGNOZA SI AVERTIZARE PRIVIND STAREA MEDIULUI MARIN/COSTIER ORĂȘENESC ȘI AL ZONELOR PROTEJATE ALE ACESTUIA. STADIU: idee de proiect. Dr. ing. Răzvan Mateescu ( razvan_doru@yahoo.com ).  DETALII ....

4) Centru regional de excelență în transformare digitală, inovare și transfer de tehnologie. O propunere a Universității „Ovidius” din Constanța. Stadiu proiect: avansat - a depășit faza de idee de proiect. Prof. Dr. Ing. Mihai Gîrțu (mihai.girtu@gmail.com ). DETALII ....
5) Sistem de informare, conștientizare și prevenire a incidentelor de securitate cibernetică (SISC) . (gabriel.raicu@cmu-edu.eu ). Conf. dr. ing Gabriel Raicu . DETALII.....
6) Centrul regional STEaM – o alternativă educațională necesară.Prof. Ion Băraru ( ionbararu@yahoo.com)  DETALII....