Panaitescu Liliana

Inginer Agronom

Inginer agronom cu 30 de ani de predare in învățământul superior, specializart în elaborarea tehnologiilor de cultură la plantele agricole

8 cărți publicate, peste 100 de articole publicate,  peste 100 de participări la simpozioane,  conferințe, congrese pe teme de agricultura.

Skill-uri:

  • Fitotehnie
  • Tehnologii ecologice
  • Condiționarea produselor agricole
  • Agricultura smart