Activități

Atelierele SATI (Științe Aplicate, Tehnologie și Inginerie) – ateliere practice lunare, dedicate tinerilor. Aceștia vor avea experiența directă a lucrului cu aparatură, dispozitive, utilitare informatice și vor invăța si aplica, principii ale științelor și cunoașterii moderne în inginerie si tehnologie.

Despre Știință și Cultură, cu dezinvoltură – serie lunară de dezbateri si prelegeri științifice captivante, dedicate publicului larg si de specialitate

ING-SENIOR – activități dedicate specialiștilor cu experiență, dornici să rămână sănătoși, activi si să împărtășească experiența de inginer cu cei mai tineri.

Ateliere, seminarii si conferințe – activități informative, lucrative și de popularizare și diseminare a științei

Istoric