Ce oferim membrilor:

Scopul urmărit de AGIR este de a contribui la recunoașterea și dezvoltarea rolului și locului corpului ingineresc ca factor determinant  în evoluția tehnico-științifică și economică a societății românești.

Ne face plăcere să vă informăm că sucursala AGIR Constanța are o ofertă deosebită pentru acei ingineri care doresc să promoveze cunoașterea de bună calitate, etica profesională și o viață activă, implicată, sănătoasă pentru membrii seniori.

Pentru aceasta sunt puse la dispoziție

  • Atelierele SATI serie de ateliere eminamente practice, de creație și inovație pentru tineri – derulate în parteneriate cu centre de cercetare și universități.
  • Seria de prelegeri lunare Despre Știință și Cultură cu Dezinvoltură, prilej de informare și discuții interdisciplinară cu specialiști, oameni cu notabile realizări si experiență, din domeniile științelor și artei, care fac expuneri de 20 de min și răspund la întrebări, inițiază formarea de rețele și contacte de colaborare.
  • Seria de evenimente lunare ING-SENIOR– activi la orice vârstă, în care se propun activități practice, dinamice, cu substrat terapeutic (melo terapie, art-terapie și multe altele), precum și activități de tutoriat dedicate noii generații, având drept mentori pe acei ingineri seniori, care doresc și pot să pună la lucru experiența de o viață.

Toate aceste activități necesită susținerea unei comunități!

Vă invităm să faceți parte din această comunitate, prin reactivarea calității de membru AGIR sau înscrierea ca membru în această asociație profesională naționalăBeneficiile calității de membru AGIR, în general, pe lângă privilegiul de a susține activități în orașul Constanța și Dobrogea, le găsiți aici.

Vă așteptăm cu drag în rândurile membrilor AGIR și la activitățile AGIR derulate în Constanța,

Enumerăm câteva din principalele  grupe de activități dedicate atingerii scopului propus:

  1. promovează și susține pregătirea  continuă pentru ingineri . Un exemplu reprezentativ: organizarea cursului de perfecționare pentru Expert Tehnic Extrajudiciar și Consultant  prin Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) din cadrul Asociației Generale a Inginerilor din România (  www.setec.ro );
  2. organizează, periodic, dezbateri, conferințe, colocvii pentru realizarea unui larg schimb de cunoștințe, experiență și informare în domeniile de specialitate tehnică și/sau științifică;
  3. acordă anual “Premiul A.G.I.R.” celor mai valoroase lucrări concepute, proiectate sau aplicate, precum și pentru lucrări de înalt nivel tehnic și/sau științific publicate în volum;
  4. suport pentru obținerea  titlului EurIng (http://www.agir.ro/titlueuring.php); gestionat de FEANI. AGIR este membru în FEANI și în alte organizații europene și internaționale (WFEO/FMOI,RCC,IACEE)
  5. publică cărți si reviste, prin EDITURA AGIR – acreditată CNSIS, pentru toate domeniile de specialitate tehnico – științifice ( http://www.edituraagir.ro ), publică ziarul bilunar de opinie și informare Univers Ingineresc ( http://www.agir.ro/univers-ingineresc/ ) și BULETINUL AGIR  http://www.buletinulagir.agir.ro ) , periodic trimestrial cotat B+ de CNCSIS ;
  6. sprijină realizarea de activițati cultural/artistice prin: Orchestra inginerilor  “Petru Ghenghea” (http://www.agir.ro/cultural.php  ), CERCUL SCRIITORILOR INGINERI DIN AGIR  (http://www.agir.ro/literar-ing/ ), Cercul “Clubul Inginerilor Epigramiști”  (http://www.agir.ro/cerc.php?id_cerc=20 ) etc.