Conducere

Forumul de conducere al sucursalei AGIR CONSTANȚA este Adunarea Generală a membrilor săi. Între Adunările Generale, sucursala este condusă de un Consiliul de Conducere.

Consiliul de Conducere al Sucursalei AGIR CONSTANȚA, în perioada 2014-2017, are urătoarea componență:
Ing. Dipl. Nicolae Fildan – Președinte – coordonarea generală + coordonarea    domeniului IT. Absolvent al Facultății de Electrotehnică, Specializarea: calculatoare electronice – Universitatea Politehnica Timișoara - 1972. Membru în Consiliul Director AGIR; Membru în Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți – AGIR; Expert tehnic extrajudiciar și consultant. Contact: tel. mobil 0721273170;  nicolae.fildan@agir-constanta.ro .
emil oanta pozaConf. univ. dr. ing. Emil Oanță  – Vicepreședinte – coordonarea domeniului  ingineriei mecanice si maritime.  Absolvent al Facultății de Transporturi, Specializarea Autovehicule Rutiere - Universitatea ‘Politehnica’ Bucureşti - 1988; Doctor în Inginerie Mecanică - 2001; Doctor în Informatică Economică;   e-mail:  eoanta@yahoo.com
poza samoilescu 1Cdor. prof. univ. dr. ing. Gheorghe Samoilescu – Vicepreședinte – coordonarea domeniului ingineriei electrice și maritime. Absolvent al Institutului de Marină (Academia Navala) “Mircea cel Bătrân” – 1984; doctor in Electrotehnică  - Universitatea Politehnica Bucuresti – 1998; Prof. univ. - Academia Navala “Mircea cel Bătrân”- Facultatea de Inginerie Marină. Contact: tel. mobil: 0729400543; email: gheorghe.samoilescu@anmb.ro
virgil breaban pozaProf. univ. dr.  ing. Virgil Breabăn – Vicepreședinte – coordonarea domeniului construcții si a altor domenii tehnice.  Profesor asociat la  Universitatea „Ovidius”  Constanţa, Contact: e-mail: breaban@univ-ovidius.ro  
poza razvan mateescuDr. ing. Răzvan Mateescu – Vicepreședinte – coordonarea domeniului cercetare. Absolvent al Universității Ovidius Constanța , Specializarea: construcții hidrotehnice - 1997; doctor în Inginerie Civilă – Universitatea Ovidius Constanța - 2008 ; cercetător științific gr. III, in Departamentul de Oceanografie, Inginerie Marină Costieră al INCDM “Grigore Antipa” Constanța. Contact: e-mail: razvan_doru@yahoo.com
foto pt leg Oprea DorinIng. Dipl.  Dorin Oprea – Vicepreședinte – coordonarea domeniului  expertiză tehnică și evaluare. Absolvent al Facultății de Energetică - Universitatea Politehnica București - 1969; Membru în Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți – AGIR; Expert tehnic judiciar – membru în Corpul Experţilor Tehnici din România (CET-R); Evaluator autorizat ANEVAR. Contact: e-mail: dorinoprea@gmail.com