Conducere

Forumul de conducere al sucursalei AGIR CONSTANȚA este Adunarea Generală a membrilor săi. Între Adunările Generale, sucursala este condusă de un Consiliul de Conducere.

Consiliul de Conducere al Sucursalei AGIR CONSTANȚA, în perioada 2022-2025, are urătoarea componență:
Prof. Univ. Dr. Ing. Pomazan Valentina Mihaela - Președinte - coordonarea generală + interfața cu mediul universitar civil. Este profesor universitar, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Universitatea Ovidius Constanța și, din 2007, expert independent al Directoratului Științific al Comisiei Europene. Deține un doctorat Magna cum Laudae în Inginerie Mecanică și specializări în domeniul proiectării asistate de calculator. A condus proiecte de cercetare la nivel național și european, în domeniul utilizării materialelor compozite noi în proiectare și al proiectării cu accent pe aspectul ecologic. Promovează activ învățarea în domeniul Științelor, Științelor Aplicate, Tehnologiei în rândul elevilor și tinerilor.
  
poza razvan mateescuDr. ing. Răzvan Mateescu – Vicepreședintecoordonarea domeniului cercetare. Este cercetător științific gr. I, în Departamentul de Oceanografie, Inginerie Marină Costieră al INCDM “Grigore Antipa” Constanța. Absolvent al Universității Ovidius Constanța, Specializarea: construcții hidrotehnice - 1997; doctor în Inginerie Civilă – Universitatea Ovidius Constanța - 2008. Are o experienșă bogată în realizarea și în managementul proiectelor europene și naționale în domeniul cercetării marine. Contact:  razvan_doru@yahoo.com
Ing. Dipl. Ovidiu Acomi - Vicepreședinte - coordonarea interfeței cu organizațiile din domeniul maritim civil și cu alte ONG-uri, formare profesionala postuniversitară. Este președinte al Asociației TEAM4Excellence. Este membru al Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval în cadrul Consiliului Concurentei pentru un mandat de 5 ani, membru al Comisiei Permanente de Inginerie C11 a ARACIS pentru un mandat de 4 ani. Este manager proiecte Europene și consultant în management, expert evaluator al Comisiei Europene pentru proiecte de cercetare și inovare, membru al Institute of Marine Engineering Science and Technology (IMarEST) – UK, Project Management Institute – US, Chartered Management Institute – UK, Institute of Asset Management – UK, evaluator internațional EFQM pentru Premiul Mondial al Calității. Contact: ovidiu.acomi@gmail.com
Ing. Dipl. Moldoveanu Bogdan-Mihăiță – Vicepreședinte - coordonare interfața cu mediul de afaceri, dezvoltare si întreținere blog și implicare în obținerea și punerea în practică a statutului juridic pentru sucursală. Administrator al S.C. CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES S.R.L. Competențe: management de si integrare sisteme informatice. Absolvent al Universități Politehnica București, Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice. Are experiență în management de proiect, proiectare sisteme informatice, coordonare echipe tehnice implementare sisteme informatice integrate. Oferă consultanță, produse și servicii tehnice pe domeniile proprii de competență, respectiv IT&C și automatizări.Contact: mihai.moldoveanu@crucial.ro
Consiliul de Conducere are susținerea a trei echipe :
  • Comitetul format din seniori, coordonat de Nicolae Fildan – președinte de onoare AGIR CONSTANTA,  Niculae Orac -senior principal (88 de ani), Eugen Tiron – membru, Gheorghe Samoilescu – membru, Ion Băraru – membru. Activitate  acestui comitet va fi focusată pe voluntariat, dar nu numai. Este un comitet deschis care așteaptă noi membri.
  • Comitetul Tehnico-Științific , coordonat de Ion Băraru și d-na prof. dr. ing. Valentina Pomazan