Conducere

Forumul de conducere al sucursalei AGIR CONSTANȚA este Adunarea Generală a membrilor săi. Între Adunările Generale, sucursala este condusă de un Consiliul de Conducere.

Consiliul de Conducere al Sucursalei AGIR CONSTANȚA, în perioada 2022-2025, are următoarea componență:
Prof. Univ. Dr. Ing. Pomazan Valentina Mihaela - Președinte - coordonarea generală + interfața cu mediul universitar. Este profesor universitar, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, Universitatea Ovidius Constanța și, din 2007, expert independent al Directoratului Științific al Comisiei Europene. Deține un doctorat Magna cum Laudae în Inginerie Mecanică din partea Universității "Transilvania" Brașov și specializări în domeniul proiectării asistate de calculator. A condus proiecte de cercetare la nivel național și european, în domeniul utilizării materialelor compozite noi în proiectare și al proiectării cu accent pe aspectul ecologic. Promovează activ învățarea în domeniul Științelor, Științelor Aplicate, Tehnologiei în rândul elevilor și tinerilor.
Contact: valentina.pomazan@agir-constanta.ro
  poza razvan mateescuDr. ing. Răzvan Mateescu – Vicepreședintecoordonarea domeniului cercetare. Este cercetător științific gr. I, în Departamentul de Oceanografie, Inginerie Marină Costieră al INCDM “Grigore Antipa” Constanța. Absolvent al Universității Ovidius Constanța, Specializarea: construcții hidrotehnice - 1997; doctor în Inginerie Civilă – Universitatea Ovidius Constanța - 2008. Are o experienșă bogată în realizarea și în managementul proiectelor europene și naționale în domeniul cercetării marine. Contact:  razvan_doru@yahoo.com
Ing. Dipl. Ovidiu Acomi - Vicepreședinte - coordonarea relației cu agenții economici, asociații profesionale și alte ONG-uri, formare profesionala postuniversitară. Este președinte al Asociației TEAM4Excellence. Este membru al Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval în cadrul Consiliului Concurentei pentru un mandat de 5 ani, membru al Comisiei Permanente de Inginerie C11 a ARACIS pentru un mandat de 4 ani. Este manager proiecte Europene și consultant în management, expert evaluator al Comisiei Europene pentru proiecte de cercetare și inovare, membru al Institute of Marine Engineering Science and Technology (IMarEST) – UK, Project Management Institute – US, Chartered Management Institute – UK, Institute of Asset Management – UK, evaluator internațional EFQM pentru Premiul Mondial al Calității. Contact: ovidiu.acomi@gmail.com
Consiliul de Conducere are susținerea următoarelor structuri :
  • Comitetul onorific format din seniori, coordonat de Nicolae Fildan – președinte de onoare AGIR CONSTANTA,  Niculae Orac – membru, Eugen Tiron – membru, Oprea Dorin – membru.
  • Comitetul Tehnico-Științific
  • Comitetul de imagine și promovare