Scurtă prezentare

 • Ingineri, oameni de știință din Contanța s-au organizat pentru a se sprijini în activitatea profesională, pentru a susține dezvoltarea personală și implicarea civică.
  Sucursala Asociație Generale a Inginerilor din România ( AGIR) din Constanta  este o structură teritorială fără personalitate juridică. S-a înființat pe data de 31.10.1997 și a fost validată prin Decizia nr 949/17.11 AGIR. A avut  ca membri fondatori pe: Nicolae Fildan (Bursa Maritimă   și de Mărfuri Constanța), Virgil Breabăn (Universitatea Ovidius Constanța); Tănase Susanu (Academia Navală Mircea cel Bătrân), Dumitru Guița (Petromidia), Aurel Daraban (Șantierul Naval Constanța), Dezideriu Dudas (ODAS Constanta), Garabet Kumbetlian (Universitatea Maritimă Constanța), Valentin Inceu (Academia Navală Mircea cel Batrân), Ioan Lungu (Universitatea Ovidius Constanța) și alții.
 • Asociația Generală a Inginerilor din România ( AGIR) a fost înființată la Iasi, în anul 1918, anul Marii Uniri, având ca scop "organizarea și sporirea cunoștințelor și puterii de muncă a inginerilor(...), pentru a aduce cel mai mare folos în opera de refacere a țării (...), solidaritatea și susținerea intereselor profesionale ale acestora". Din 1949 până în 1990 a trecut prin mai multe transformări având diverse denumiri (Asociația Științifică a Tehnicienilor, Asociația Științifică a Inginerilor si Tehnicienilor, Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor) . În ianuarie 1990 a fost reînființată Asociația Generală a Inginerilor din România. Alte detalii : http://www.agir.ro/istoric.php . AGIR face parte, în calitate de membru național, din: Federația Mondială a Organizațiilor Inginerești (WFEO/FMOI), Federația Europeană a Asociațiilor Naționale de Ingineri (FEANI), Consiliul Regional de Coordonare al Organizațiilor Inginerești din Centrul si Estul Europei (RCC), Asociația Internațională de Educație Continuă Inginerească.

Obiective generale

 •  Să anticipeze și să răspundă efectiv necesităților inginerilor, oferindu-le facilități pentru a obţine un avantaj competitiv;
 • Să promoveze o cultură industrială care sa valorifice talentele existente;
 • Să încurajeze satisfacția vocațională a inginerilor, să le recunoască și să le onoreze contribuția la succesul instituțiilor în care activează;
 • Să creeze o bază pentru îmbunătățirea continuă a activităților inginerești caracterizată prin excelenta profesională, prin perfecționare, prin respect pentru valorile umane și sociale și prin disponibilitate pentru consultare și comunicare;
 • Să scoată în relief cultura inginereasca prin cercetare, dezvoltare, proiectare, inovare, producție si comercializare, utilizând cat mai eficient resursele umane și financiare;
 • Să contribuie la dezvoltarea culturii industriale, prin reliefarea întreprinderilor productive și inovative, care pot să determine o dezvoltare economică durabilă și creșterea stabilității sociale și a protecției mediului înconjurător;
 • Să acționeze pentru exercitarea profesiei de inginer cu respectarea principiilor deontologice specifice.

Cadrul legal

 • Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) este o organizație profesională, cu autonomie deplină, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, dobândită prin Hotărârea Judecătorească 4/P.J. 1990. A fost recunoscută ca organizație de utilitate publică prin HG nr.970/2007
 • AGIR funcționează potrivit prevederilor OG nr.26/2000 – cu privire la asociații şi fundații .

Servicii oferite

Pentru parteneri oferim următoarele servicii (lista rămâne deschisă):

 • Colaborări (parteneriate) pe proiecte locale, naționale sau internaționale. AGIR poate fi un partener reputabil pe proiecte cu finanțare din fonduri europene pe toate activitățile cuprinse în statutul de funcționare.
 • Consultantă în domeniul tehnic având membri, practic, în toate domeniile inginerești.
 • Expertize tehnice. Avem membri AGIR acreditați în realizare expertiză tehnică (judiciară și extrajudiciară).
 • Educație. La nivel AGIR se organizează periodic cursuri de perfecționare și formare continuă în domeniul ingineriei.
 • Cercetare. AGIR, prin membrii săi care lucrează în institute de cercetări și universități, se poate implica în proiecte de cercetare ,atât la nivel local cât si național.

Înscriere

Pentru a deveni membru AGIR trebuie îndeplinite următoarele condiții :

 • Cunoașterea și respectarea statutului AGIR. El cuprinde prevederi generale de organizare și conducere, scopul și obiectivele AGIR, drepturile și obligațiile membrilor săi, precum și dispoziții generale. Detalii.
 • Parcurgerea unei proceduri de înscriere, care este specifică pentru fiecare categorie de membri: membri individuali, membri colectivi , membri susținători. Detalii.