Monthly Archives: October 2015

Workshop național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA” – ediția a treia

Organizatorii evenimentului au fost: Asociația Generală a Inginerilor din România AGIR (prin: Sucursala Constanta, Asociația Expertilor Extrajudiciari și Consultanți - SETEC, Asociaţia Corpul ExperţilorTehnici din Romȃnia - CET-R ) și Universitatea Maritimă din Constanța
Și această ediție poate fi considerată una specială, fiind dedicată sărbătoririi “Zilei cercetătorului şi proiectantului din România”. 
Au fost prezentate, la un înalt nivel tehnic, lucrări specifice atât domeniului cercetării (cercetarea teoretică și cercetarea practică) și al expertizei inginerești, cât si unele care le combină pe toate (un exemplu: lucrarea prezentată de inventatorul Miron Procop) . Alte caracteristici comune: abordări interdisciplinare, echipe complexe, focusare pe utilizarea tehnologiilor IT specifice domeniului respectiv etc.
Un rezumat al lucrărilor îl găsiți în BROSURA (ultima versiune). Lucrările, în detaliu, au fost publicate în BULETINUL AGIR Nr 4/2015.

Este de remarcat faptul ca lucrările au fost realizate de cercetători si experți din diverse domenii de activitate și din diverse organizații precum:

- institute de cercetări (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea )

- universități (Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân, Universitatea “Ovidius” din Constanța, Universitatea Politehnica București )

- asociații profesionale (SETEC și CET-R)

- firme private (CAMIRO ENGINEERING Constanța, TERMO CONSULT & TRAINING București, Neplan AG și EOX ADVANCED SOLUTIONS, CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL).

Din prezentările și discuțiile purtate a rezultat că cercetarea, la nivel local și național, este în plin proces de schimbare în vederea conectării la cercetarea internațională și la mediul economic românesc. O confirmare, sunt premiile obținute la concursurile internaționale de tinerii cercetători și proiectele de cercetare prezentate la acest workshop și la alte manifestări similare. AGIR – Constanța, pentru a sprijini procesul de schimbare, își propune să asigure  un mediu virtual de colaborare continuă, prin acest site, și să se implice în facilitarea accesării proiectelor europene de finanțare pentru cercetare (exemple: Programul Operațional Competitivitate  2014-2020,  Programul Cadru de Cercetare și Inovare „Orizont 2020" etc ).

In domeniul expertizei tehnice, în mod special pentru componenta judiciară, este necesară o schimbare de fond a reglementărilor legale privind modul organizare și funcționare. AGIR – CONSTANTA, în acest sens, a promis că va dezvolta/îmbunătăți tema prezentă pe forumul de dezbateri  de pe site-ul propriu (“ Expertiza tehnică judiciară/extrajudiciară, consultanţă tehnică de specialitate și evaluarea bunurilor – activităţi de excelenţă inginerească. Cum le îmbunătățim ? - unde am adăugat deja  subtema "Expertiza tehnică în domeniul centralelor termice murale" ).

În concluzie, ne-am propus să avem o colaborare permanentă cu toți participanții, actuali și viitori, până la următoarea ediție a workshop-ului, care, ne dorim,  să fie pe data de 19.11.2016.

PRECIZARE: acest material a fost publicat și în UNIVERS INGINERESC nr.23/2015 .

Mulțumim, în mod deosebit, Universității Maritime din Constanța și firmei EOX ADVANCED SOLUTIONS pentru implicare și în activitățile de organizare workshop. 

Câteva imagini ……

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”workshop editia 3″]

 

 

 


 

Premiul AGIR 2014 – TABLIER METALIC POD RUTIER HOBANAT PESTE CANALUL  DUNARE-MAREA NEAGRĂ DE LA Km.0+540 – TIGITRANS SA CONSTANȚA

tablierul-complet

Acest proiect a fost premiat, pe data de 11.09.2015, cu Premiul AGIR pentru 2014 la sectiunea "Ingineria construcțiilor civile și industriale".Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are o structură de tip hobanat și este cel mai mare pod de acest gen din România.  Are o lungime totală de 360 m, o deschidere centrală de 200 m, iar lățimea podului este de 17,4 m, permițând circulația pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră este de 18,4 m. Pilonii de pe maluri care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălțime de 66 m deasupra nivelului mării. Tablierul metalic al podului este susținut de piloni cu 20 perechi de hobane de tip evantai. Tablierul are următoarele caracteristici: lungime - 269 m; lățime - 16,37 m; înălțime - 2,49 m; greutate - 2290 tone.Tablierul metalic al podului a fost executat de SC TIGITRANS SA Constanța în perioada iunie 2011 - noiembrie 2014. Proiectul a apărut ca o necesitate pentru, pe de o parte, asigurarea conectării Portului Constanța la Autostrada București - Constanța, prin varianta ocolitoare a municipiului Constanța și creării unei alternative, prin executarea unei bretele de conectare la șoseaua națională existentă, iar, pe de altă parte, pentru asigurarea unei legături directe între zonele de nord și sud ale Portului Constanța, fără tranzitarea orașului. Pe Drumul Național 39, care face legătura cu zona de sud a litoralului, circulă anual aproximativ 15 000 de containere cu marfa care au intrări și ieșiri din port. Odată cu intrarea în exploatare a podului, containerele cu marfă care pleacă de la Constanța South Container Terminal nu vor mai fi nevoite să părăsească zona de sud a portului, să traverseze canalul peste actualul pod de la Agigea, să tranziteze câteva stațiuni de pe litoral și municipiul Constanța, pentru a reintra în port, în zona de nord. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial în Transporturi POS-T 2007 - 2013 din fonduri structurale ale UE și de la bugetul statului. Beneficiarul lucrării este Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. La festivitatea de acordare a acestui premiu, din partea TIGITRANS, au participat:Topalof Ion - Director șantier; Marcu Marius - Coordonator QC – membru AGIR CONSTANȚA; Ciorbaru Mihață - Proiectant

Podul finalizat:

pod agigea