Monthly Archives: November 2014

Workshop “Cercetare și expertiză inginerească la CONSTANȚA” – ediția a doua –  28.11.14

PREZIDIU

Pagina de start   a workshop-ului  conține informațiile inițiale referitoare la organizatori și la locația unde s-a desfășurat acest eveniment. Program Workshop - oferă detalii referitoare la  calendarul workshop-ului. 

La acest workshop au participat instituții de prestigiu din cercetarea și inovarea românească printre care instituții de învățământ superior cu renume (Academia Navală “Mircea cel Bătrân“, Universitatea Maritimă Constanța, Universitatea “Ovidius“ din Constanța, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași), institute de cercetare cu tradiție (Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - București), precum și instituții importante în domeniul expertizei și consultanței din domeniul ingineriei (Societatea Experților Tehnici Extrajudiciari și Consultanți și Corpul Experților Tehnici din România).

În plen s-au abordat, prin cele 20 de lucrări prezentate, trei domenii de bază: cercetare teoretică, cercetare aplicativă și expertiză tehnică. Fiind o întâlnire interdisciplinară, participanții au insistat, în prezentările lor, pe problemele de interes comun (modul de abordare, noutățile soluției, greutăți/dificultăți întâmpinate, avantaje, rezultate etc). Broșuraatașată, prezintă rezumatul lucrărilor prezentate  și câteva date despre autori. O parte din lucrări (15 din 20), ca urmare a solicitării autorilor, au fost publicate în detaliu  în BULETINUL AGIR nr4/2014 .

Cum era de așteptat, cele mai multe lucrări s-au referit la domeniul marin și maritim. Dar și la alte domenii: IT, construcții, textile, transporturi, aviație etc., care au fost consistent prezentate. Este de remarcat și faptul că la această ediție a fost prezentată o invenție brevetată, realizată de domnul ing. Miron Procop (Cuplajul CAMIRO FLEX - Concepție - Cercetare si Producție). Prezentarea a fost urmată de un interesant schimb de experiență si  de propuneri concrete de colaborare, pentru extensii și/sau viitoare proiecte, cu alți cercetători prezenți la workshop.

În timpul dezbaterilor a rezultat faptul că se pot face colaborări între participanți pentru extinderea și in alte domenii a soluțiilor prezentate.

S-a propus ca, cercetătorii să realizeze o rețea națională online prin care să-și poată face cunoscute cerințele/propunerile adresate mediului politic. Modelul propus este “Voice of the Researchers , aplicat la nivel UE. Această propunere este bine venită  având în vedere că se așteptă restructurări semnificative în domeniul politic și economic. Ea ar putea fi extinsă pentru toate categoriile de specialiști care pot contribui la dezvoltarea ROMANIEI. O provocare importantă, pentru viitor, este și apelarea, de către cercetători, la facilitățile puse la dispoziție de expertiza tehnică și economică în vederea realizării unor oferte atractive și viabile.

Un moment inedit a fost asigurat de dl Ing. Dan Norea, Președinte al Clubului Umoriștilor Constănțeni și membru al Cercului “Clubul Inginerilor Epigramiști” – AGIR, prin prezentarea unor poezii și epigrame dedicate ingineriei și inginerilor (Link către epigrame si poezii ).

Participanții au apreciat faptul că obiectivul declarat al Workshop-ului, de a asigura o platformă comună prin care cercetătorii și experții din domeniul ingineriei  să își poată prezenta realizări importante/semnificative, a fost atins cu succes. În consecință, ne pregătim pentru o nouă ediție.

Trebuie precizat faptul că workshop-ul a beneficiat din plin de gradul înalt de profesionalism al participaților. Acest lucru ne obligă ca la ediția viitoare, programată pe data de 19.11.2015 (Ziua Cercetătorului și Proiectantului), să venim cu îmbunătățiri și noutăți organizatorice pe măsura așteptărilor celor interesați de acest workshop.

Ing. Nicolae Fildan  Președinte AGIR - CONSTANȚA