Monthly Archives: June 2021

“Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” . Conferință online: 22.06.2021- ORA 12.

Acest eveniment  afost prilejuit de semnarea PROTOCOLULUI DE COLABORARE și avut ca scop startarea proiectului “Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța”.

Programul conferinței a fost alcătuit din trei componente de bază:

  • Deschiderea festivă: luări de cuvânt din partea reprezenanților organizațiilor care au semnat PROTOCOLUL.
  • Prezentarea de  propuneri de idei de proiecte de către autorii lor.
  • Dezbateri referitoare la propunerile făcute.
La partea de deshidere au luat cuvântul domnul Presedinte Mihai Mihăită din partea AGIR și domnul Dan Ionuț Jugănarul - Director general al Camerei de Comert Constanța.Ambii au scos în evidență importanta evenimentului și au promis vor susține propunerilor de proiecte care vor care vor face obiectul protocolului de colaborare semnat. 

A urmat prezentarea PROPUNERILOR de proiecte .....

La finalul conferinței, domnul George Măndilă - consilierul personal al domnului primar Vergil Chițac - a făcut o invitație pentru a pregăti o întâlnire cu domnul primar Vergil Chițac.