Monthly Archives: June 2014

Întâlnirea publică cu tema: INTERESUL NAŢIONAL ÎN CONTEXT EUROPEAN – 28.05.14

participanti

Pe data de 28 mai 2014 Asociaţia STRATEGIA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI Regiunea DOBROGEA–ASDR RD a demarat un ciclul de dezbateri având ca temă generică INTERESUL NAŢIONAL ÎN CONTEXT EUROPEAN. Gazda acestui eveniment a fost Universitatea Andrei Şaguna din Constanta. Au participat reprezentanți din rândul: asociațiilor profesionale,  administrației publice, mediului universitar (profesori și studenți), mediului economic. Scopul declarat prin realizarea acestei întâlniri este de a provoca și uni pe toți cei interesați în a găsi soluții privind relansarea economiei românești punând pe primul plan interesul național. Această primă întâlnire a beneficiat de expunerile a doi invitați speciali și anume:

Prof. univ. dr. ing. NICOLAE DRĂGULĂNESCU - Universitatea      POLITEHNICA din Bucureşti; Auditor al calităţii (DGQ-EOQ şi TÜV); Asesor      EFQM; Director Executiv – Fundaţia Premiul Român pentru Calitate      “J.M.JURAN”; Secretar General - Fundaţia Română pentru Promovarea      Calităţii, Bucureşti; care a susținut tema: “De la INTERESUL PERSONAL şi      INTERESUL DE GRUP la INTERESUL NAŢIONAL – Rezistenţa la schimbare” cu      următoarele subteme:  TRANZIŢIILE ROMÂNIEI, REZULTATELE AUDITULUI DIN 1996,     INTERESELE SI PARTENERII DE INTERESE, COMPETITIVITATEA SI PROFITABILITATEA, STRATEGIILE DE MARKETING, MODELELE DE EXCELENTA, CADRUL COMUN DE AUTO-EVALUARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ, RESPONSABILITATEA SOCIALĂ,  Principiile KAIZEN (îmbunătăţirea continuă cu paşi mărunţi), CREZUL CAPITALISTULUI,  Mesajele lui Joseph M.Juran. Prezentarea s-a bucurat de un real interes din partea participanților deoarece a venit cu o interesanta abordare teoretică (clarificări / definiții de: noțiuni, termeni, concepte, etc) și cu o consistentă abordare practică ( un exemplu concret de  evaluare a stadiului din România  comparativ cu standardele și abordările din țările cu economie și democrație dezvoltate; propuneri de soluții concrete pentru abordarea: schimbării, managementului calității etc). Pentru detalii puteți parcurge prezentarea atașatăDE LA INTERESUL PERS. SI INTERESULDE GRUP LA INTERESUL NATIONAL - REZISTENTA LA SCHIMBARE

 Ing. SEPTIMIU SEICEANU – director fondator al PETROMAR Constanta, un exemplu de întreprindere de succes a economiei românești antedecembriste. Domnul ing. Septimiu Seiceanu a participant la negocierile  romano-americane de achiziționare a tehnologiilor de execuție a platformelor marine.  La cei 88 de ani de viață, a prezentat propriile realizări si abordări, fiind un exemplu demn de urmat pentru cei tineri, dar nu numai. A supus atenției participanților un scurt film despre INCEPUTURILE ACTIVITATII PETROLIERE IN MAREA NEAGRA , realizat cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de activitate petrolieră în România, film care a fost foarte apreciat de toți participanții.

La final, organizatorul acestui eveniment: Ing. Dezideriu Odet Dudaş - Preşedinte ASDR RD – unul din membrii fondatori AGIR CONSTANTA, a anunțat că următoarea întâlnire va avea loc pe data de 29.11.2014.