Membri

Cum mă înscriu

Beneficiile calității de membru AGIR

Membrii AGIR pot deveni persoanele fizice, posesoare a diplomei de inginer recunoscuta, sau studentii in unul din ultimii doi ani de studiu in invatamantul superior tehnic membru individual; persoanele fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri, dar au preocupari interdisciplinare conexe domeniului ingineresc si recunosc statutul asociatiei membru individual asociat; personalitatile stiintifice sau profesionale, din tara sau din strainatate membru de onoare; organizatiile profesionale ingineresti, cu personalitate juridica membru colectiv; societatile nationale, institutiile, societatile comerciale, regiile autonome sau alte asemenea, care sprijina activitatea asociatiei membru sustinator.

Membrii asociatiei se bucură de drepturile si au obligatiile prevazute in art. 12-15 din statut.

Membrii AGIR pot fi:

Individuali
Colectivi
Susținatori

Lista membrilor sucursalei AGIR Constanța

Formularul pentru înscriere și plata online a cotizației anuale