Category Archives: Evenimente

Workshopul cu tema „Educație cu elemente de joc” – 25.05.2022

A avut loc pe data de 25.05.2022 – la sediul Universității Maritime din Constanța. Evenimentul a fost organizat de  Asociația TEAM4Excellence în cadrul proiectului Strategic partnership to develop open educational resources for teaching digital citizenship”, cod proiect 2019-3-RO01-KA205-078053, finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Co-organizatorii evenimentului au fost: Universitatea Maritimă din Constanța, Asociația Generală a Inginerilor din România Sucursala Constanța (AGIR CTA), Asociația pentru Studii și Prognoze Economico – Sociale (ASPES) Dobrogea, Asociația Blue Career Center, Centrul Național de Promovare a Transportului Intermodal, Centrul European pentru Responsabilitate Socială (ECSR) România și ConstantaHub (soluții inovative pentru educație digitală).

O scurtă informare despre desfășurarea workshop-ului…… Alte informații pot fi găsite și în numărul 5 al revistei Training Club Magazine, ISSN 2668-9901 disponibil aici: https://trainingclub.eu/magazine/.

Implicarea AGIR CTA în acest eveniment este un exemplu concret al aplicării PROTOCOLULUI DE COLABORARE  semnat cu Asociația Team4Excellence.

“Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” . Conferință online: 22.06.2021- ORA 12.

Acest eveniment  a fost prilejuit de relansarea proiectului cu titlu generic: “Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” ca urmare a semnării unui PROTOCOL DE COLABORARE între  9 organizații importante din Constanța. (Câteva detalii)

Programul conferinței a fost alcătuit din trei componente de bază:

  • Deschiderea festivă: luări de cuvânt din partea reprezenanților organizațiilor care au semnat PROTOCOLUL.
  • Prezentarea de  propuneri de idei de proiecte de către autorii lor.
  • Dezbateri referitoare la propunerile făcute.
La deshiderea conferinței au luat cuvântul domnul Mihai Mihăită - Președinte AGIR și domnul Dan Ionuț Jugănarul - Director general al Camerei de Comert Constanța. Ambii au scos în evidență importanta evenimentului și ambii au promis că vor susține toate propunerile de proiecte care vor face obiectul protocolului de colaborare semnat. 

A urmat prezentarea, de căre autori, a PROPUNERILOR de proiecte .....

La finalul conferinței, domnul George Măndilă - consilierul personal al Domnului Primar al Municipiului Constanța Vergil Chițac - a făcut o invitație privind realizarea unei întâlniri cu domnul primar Vergil Chițac.

CONFERINȚA ONLINE TRANS ŞI INTERDISCIPLINARITATE ÎN CERCETAREA INGINEREASCĂ ȘI TEHNOLOGIE 20 MAI 2021, ORA 10:00

Evenimentul este prilejuit de lansarea diviziunii pentru inter şi transdiciplinaritate în știință și tehnologie a Journal of Engineering Sciences and Innovaon (JESI ) – ASTR, o noutate in spațiul editorial românesc, dedicată ingineriei, științelor aplicate, tehnicii și tehnologiei.

ORGANIZATORI: ASTR – Academia de Științe Tehnice din România , Asociația Generală a Inginerilor din România Sucursala Constanța.

Multumim Doamnei Prof. dr. ing. Valentina Pomazan pentru implicarea în organizarea evenimentului și pentru prezentarea interesantei lucrări ”Instrumente virtuale de analiză a eșantioanelor muzicale în terapia emoțiilor”.

JESI-Conferinta MAI- detalii

PROGRAM-CONFERINTA-VAR.

Vă invităm să consultați si să publicați lucrări în Journal of Engineering Sciences and Innovation (JESI is indexed in the following databases for academic journals: Directory of Open Access Journals (DOAJ); EBSCO, Publishing Inc.; Open Academic Journal Index (OAJI);
Index Copernicus.)

Workshop-ul național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA – Ediția a noua, 22.01.2021 (on line) la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

  

Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) Sucursala Constanta

împreună cu

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB)

       au organizat acest eveniment.

Scopul urmărit: crearea unui context profesional necesar identificării de soluții optime pentru proiectul cu titlul generic Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța .

Lucrările prezentate au fost publicate  în Buletinul AGIR  Nr 3-4/2020.

A FOST UN EVENIMENT DEOSEBIT. FELICITĂRI PARTICIPANTILOR ȘI ORGANIZATORILOR.

Comitetul de organizare:

Ing. Dipl. Nicolae Fildan – Președinte AGIR Constanța – coordonare generală. Tel. 0721273170; email: nicolae.fildan@agir-constanta.ro 

Comandor Conf.univ.Dr.ing. Toma Alecu – Comandant (Rector) ANMB

Prof. univ. dr. ing. Samoilescu Ghorghe – VicepreședinteAGIR Constanța; tel. mobil: 0729400543; email: gheorghe.samoilescu@anmb.ro

Cpt.instr.pr.dr.ing. Scurtu Ionut-Cristian Seful Compartimentului Managementul Cercetarii stiintifice; tel 077189811; articole@anmb.ro

Workshop-ul național “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA “- Ediția a opta, 17.01.2020, la Universitatea Maritimă Constanța (UMC)

Tema ediției: “Inovarea și creativitatea în societatea cunoașterii”. Organizatorii acestui eveniment anual (programat, initial, pentru data  22.11.2019). au fost, ca de obicei: Universitatea Maritimă Constanța (UMC)  și  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Sucursala Constanța în colaborare cu Asociația  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților Tehnici din România (CET-R).

În cadrul workshop-ului au fost prezentate 10 lucrări, participanții provenind din universități, centre de cercetare și companii private. Trebuie apreciat nivelul științific ridicat și diversitatea temelor prezentate din domeniile: inginerie mecanică, ingineria marină, inginerie electrică. Lucrările au fost publicate în BULETINUL AGIR Nr. 1/2020.

Scopul urmărit – crearea unui context profesional necesar identificării de soluții pentru punerea în aplicare a proiectului cu titlul generic: “Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” (https://agir-constanta.ro/proiect-creativitate-si-inovare/despre-proiect/ ) – a fost atins.

Comitetul de organizare:

  • Ing. dipl. Nicolae Fildan – Președinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare   generală  (Tel. 0721273170; e-mail: nicolae.fildan@agir-constanta.ro).
  • Prof. univ. dr. ing. Emil Oanță – Președinte al Senatului Universității Maritime  Constanța, Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare domeniului cercetare și gestionare/organizare/desfășurare workshop (Tel. 0723762682, e-mail: eoanta@yahoo.com).  
  • Dr. ing. Dragoș Popa – Președinte SETEC, coordonarea domeniului de expertiză tehnică și  evaluare și gestionare/organizare/desfășurare workshop. (Tel. 0722443124 e-mail: tudodei@yahoo.com ).     
  • Ing. dipl. Dorin Oprea – Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța coordonarea domeniului de expertiză tehnică și gestionare/organizare/desfășurare workshop (e-mail: dorinoprea@gmail.com ).

Workshop-ul național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA – Ediția a șasea, 23.11.2018 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Tema workshop-ului : “Creativitate, inovare și unire” . ORGANIZATORI: Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)- Sucursala Constanța, împreună cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB). Această ediție a fost dedicată sărbătoririi:  “Centenarului AGIR”, “Centenarului Marii Uniri” și a “Zilei cercetătorului și proiectantului din România”.

Prin conținutul lucrărilor prezentate și prin numărul mare de participanți, acest workshop și-a atins obiectivele stabilite. 

PROGRAMUL workshop-ului.

Lucrările prezentate au fost publicate în numărul 4/2018 al BULETINULUI AGIR .

MULȚUMIM MULT TUTUROR PARTICIPANȚILOR ȘI VĂ PROPUNEM CA, ÎMPREUNĂ, SĂ STARTĂM PREGĂTIREA URMĂTORULUI EVENIMENT.

CĂTEVA IMAGINI…….

[Best_Wordpress_Gallery id=”69″ gal_title=”WORKSHOP 23 11 2018″]

ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA SUCURSALEI CONSTANȚA  AGIR , 24.11.17, la Universitatea Maritimă Constanța.

Deschiderea evenimentului a fost făcută de către Domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Cornel Panait - Rector Universitatea Maritimă Constanta. Domnul Cornel Panait a apreciat realizările deosebite ale SUCURSALEI AGIR CONSTATA, cu care a colaborat și va colabora foarte bine si in viitor. A remarcat înaltul nivel de pregătire profesională  al membrilor sucursalei și a apreciat faptul că numărul celor tineri este semnificativ (lucru rar întâlnit la alte asociații).  A subliniat faptul că AGIR ar trebui să-și asume un rol important în perfecționarea sistemului educational tehnic în ROMANIA. A recomandat câteva direcții de abordare:  standarde profesionale, atestări, acreditări, expertize, stagii de pregătire profesională, masterate etc. Se aștepta la un număr mai mare de participanți la acest eveniment festiv.

A urmat intervenția dlui Conf. Univ. Dr. Ing. Gabriel RAICU - Prorector activitate de cercetare și inovare științifică (membru AGIR CTA). Conform celor afirmate de dl Gabriel Raicu, AGIR-ul, în domeniul creșterii calității învățământului superior tehnic, este un actor extrem de important, actor a cărui contribuție a fost resimțită direct de către toate generațiile de ingineri formate în școala românească. Se impune o creștere a implicării AGIR în vederea constituirii unor consorții reprezentative de cercetare științifică și dezvoltarea unor strategii pe termen lung în ceea ce privește promovarea politicilor europene de dezvoltare. Este extrem de utilă implicarea pe scara largă a universităților și centrelor de cercetare alături de structuri antreprenoriale și de transfer tehnologic în vederea dezvoltării colaborărilor cu centre similare din Europa.

Domnul Ing. Nicolae FildanPreședinte Sucursala Constanța AGIR, a făcut o scurtă prezentare a principalelor activități și evenimente realizate de Sucursala Constanța AGIR în cei 20 de ani de existența. DETALII 20 DE ANI AGIR CONSTANTA 

Evenimentul s-a încheiat cu un moment umoristic susținut de Ing. Dan Viorel Norea - Președinte la Clubul Umoriștilor Constănțeni. A participat la mai multe evenimente organizate de Sucursala Constanța AGIR. La SIMPOZIONUL INTERDISCIPLINAR  “Știința și Arta, interferențe și complementaritate”, 20 martie 2015, a prezentat lucrarea ”POEZIA ȘTIINȚEI ȘI ȘTIINȚA POEZIEI”, publicată în BULETINUL AGIR Nr 1/2015. Câteva dintre epigramele prezentate ... DETALII…….

La acest moment aniversar, practic, s-a făcut un bilanț al realizărilor și nerealizărilor căutându-se soluții pentru îmbunătățirea programului de activități, urmărind creșterea rolului și locului AGIR-ului în societatea românească.
                                                LA MULȚI ANI  AGIR CONSTANȚA !

Câteva imagini …

[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”Aniversare 20 de ani”]

 

Workshop-ul național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA - Ediția a cincea, 17.11.2017 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”ORGANIZATORI:  Asociația Generală a Inginerilor din România, prin: Sucursala Constanta, Societatea  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți, Asociaţia Corpul Experţilor Tehnici din Romȃnia, împreună cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB)   Tema ediției: “Dezvoltare durabilă”.   
Scopul urmărit prin organizarea acestui eveniment este de a crea un context profesional adecvat pentru identificarea de soluții necesare abordării unei dezvoltări durabile în România, atât la nivel local cât și național.  Această ediție a fost dedicată sărbătoririi aniversării a 145 de ani de la înființarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,a 20 de ani de la crearea Sucursalei AGIR CONSTANTA și a “Zilei cercetătorului şi proiectantului din România”.  Vă prezentăm, în continuare,PROGRAMUL DETALIAT care cuprinde lista cu cele 22 lucrări prezentate (titlul, autori, instituție/organizație). Conținutul lor în detaliu este publicat în BULETINUL AGIR nr.4/2017.

MULTUMIM tuturor participanților pentru calitatea deosebită a lucărilor prezentate.

Câteva poze ……..

[Best_Wordpress_Gallery id=”47″ gal_title=”workshop 2017 editia a cincea”]

Workshop-ul “Performanță și calitate în Inginerie Civilă”- ediția a doua, 20 octombrie 2017, la sediul Facultății de Construcții a Universității Ovidius din Constanța

    Organizatori: Facultatea de Construcţii a Universităţii Ovidius din Constanţa şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), sucursala Constanţa.           Manifestarea s-a constituit într-un excelent reper ştiinţific pentru cercetătorii, specialiştii şi studenţii din domeniul Inginerie Civile. Co-organizatori: Asociaţia Studenţilor şi Inginerilor Constructori Constanţa (ASIC-UOC Constanţa) Data workshop-ului: 20 octombrie 2017 Loc de desfășurare: Facultatea de Construcţii, Constanţa Adresa: Str. Unirii nr. 22 B, Constanţa Detalii workshop, pe site..

O parte din lucrările prezentate la workshop au fost publicate în Buletinul AGIR 4/2017  și anume: 

Constantin Roşoga, Sunai Gelmambet. Studii  şi cercetări privind concepţia structurală  a clădirilor din beton armat .........130

Florin Ţepeş Onea, Daniel Tudorache.  Determinarea rezervei de rezistenţă  a unei  structuri în cadre de beton armat folosind  analiza push-over............................................138

Elena Sima. Materiale compozite –  necesitate  și provocare în contextul dezvoltării durabile ....................................................143

 Anca-Lucia Chicea. Cercetări privind precizia  de poziționare a mașinilor de ștanțat cnc ....................................147

Claudia Girjob. Cercetări privind îmbunătățirea comportării la deformare plastică  a materialelor metalice  cu plasticitate scăzută .....................................................154

Câteva imagini……

[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”workshop constructii 2″]

Workshop-ul național  “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA “- Ediția a patra , 18.11.2016.

Tema ediției: “Inovarea și creativitatea în societatea cunoașterii"
Organizatorii acestui eveniment au fost Universitatea Maritimă Constanța (UMC)  și  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) - Sucursala Constanța în colaborare cu Asociația  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților Tehnici din România (CET-R).
 Programul workshop-ului.......  

Scopul urmărit, crearea unui context profesional necesar identificării de soluții (prin promovarea inovării și creativității) care să faciliteze tranziția la societatea cunoașterii, se poate afirma, a fost atins. În primul rând,  prin prezentarea celor 23 de lucrări de un înalt nivel tehnic. În al doilea rând, prin dezbaterile care au avut loc și, în al treilea rând,  prin relațiile interprofesionale care s-au creat. În continuare, se vor face câteva detalieri în acest sens. 
Fiecare lucrare conține propuneri de soluții care se bazează pe creativitate și/sau inovare.
Ne oprim aici cu observațiile referitoare la lucrări. O reluare și o detaliere a lor se găsește în alte-detalii-workshop......

Pentru vizualizarea detaliată a lucrărilor, vă propunem accesarea site-ului BULETINUL AGIR Supliment 3/2016.

 Rețeaua Enterprise Europe - centrul din Constanța (o componentă a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța),partener AGIR-CONSTANTA, a prezentat  o ofertă de consultanță, pentru  IMM-uri și  organizații ,inovative care doresc să realizeze parteneriate cu organizații similare din Europa.

O propunere importantă, pentru ediția viitoare, se referă la implicarea studenților .

Se dorește o colaborare continuă în intervalul dintre două ediții, colaborare care va fi prezentată pe acest site ( www.agir-constanta.ro ).
Comitetul de organizare:

Ing. dipl. Nicolae Fildan – Președinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare   generală  (email: nicolae.fildan@agir-constanta.ro)
Conf. univ. dr. ing. Emil Oanță – Președinte al Senatului Universității Maritime  Constanța, Vicepreședinte  al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare domeniul cercetare (e-mail:eoanta@yahoo.com)         
Ing. dipl. Dorin Oprea – Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța coordonarea domeniului expertiză tehnică și evaluare (e-mail: dorinoprea@gmail.com )

Câteva imagini………

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”WORKSHOP editia 4″]