Category Archives: Evenimente

Workshop-ul național “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA “- Ediția a opta, 17.01.2020, la Universitatea Maritimă Constanța (UMC)

Tema ediției: “Inovarea și creativitatea în societatea cunoașterii”. Organizatorii acestui eveniment anual (programat, initial, pentru data  22.11.2019). au fost, ca de obicei: Universitatea Maritimă Constanța (UMC)  și  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) – Sucursala Constanța în colaborare cu Asociația  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților Tehnici din România (CET-R).

În cadrul workshop-ului au fost prezentate 10 lucrări, participanții provenind din universități, centre de cercetare și companii private. Trebuie apreciat nivelul științific ridicat și diversitatea temelor prezentate din domeniile: inginerie mecanică, ingineria marină, inginerie electrică. Lucrările au fost publicate în BULETINUL AGIR Nr. 1/2020.

Scopul urmărit – crearea unui context profesional necesar identificării de soluții pentru punerea în aplicare a proiectului cu titlul generic: “Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” (https://agir-constanta.ro/proiect-creativitate-si-inovare/despre-proiect/ ) – a fost atins.

Comitetul de organizare:

 • Ing. dipl. Nicolae Fildan – Președinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare   generală  (Tel. 0721273170; e-mail: nicolae.fildan@agir-constanta.ro).
 • Prof. univ. dr. ing. Emil Oanță – Președinte al Senatului Universității Maritime  Constanța, Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare domeniului cercetare și gestionare/organizare/desfășurare workshop (Tel. 0723762682, e-mail: eoanta@yahoo.com).  
 • Dr. ing. Dragoș Popa – Președinte SETEC, coordonarea domeniului de expertiză tehnică și  evaluare și gestionare/organizare/desfășurare workshop. (Tel. 0722443124 e-mail: tudodei@yahoo.com ).     
 • Ing. dipl. Dorin Oprea – Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța coordonarea domeniului de expertiză tehnică și gestionare/organizare/desfășurare workshop (e-mail: dorinoprea@gmail.com ).

Workshop-ul național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA – Ediția a șasea, 23.11.2018 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Tema workshop-ului : “Creativitate, inovare și unire” . ORGANIZATORI: Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)- Sucursala Constanța, împreună cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB). Această ediție a fost dedicată sărbătoririi:  “Centenarului AGIR”, “Centenarului Marii Uniri” și a “Zilei cercetătorului și proiectantului din România”.

Prin conținutul lucrărilor prezentate și prin numărul mare de participanți, acest workshop și-a atins obiectivele stabilite. 

PROGRAMUL workshop-ului.

Lucrările prezentate au fost publicate în numărul 4/2018 al BULETINULUI AGIR .

MULȚUMIM MULT TUTUROR PARTICIPANȚILOR ȘI VĂ PROPUNEM CA, ÎMPREUNĂ, SĂ STARTĂM PREGĂTIREA URMĂTORULUI EVENIMENT.

CĂTEVA IMAGINI…….

Se cântă IMNUL ROMÂNIEI

ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA SUCURSALEI CONSTANȚA  AGIR , 24.11.17, la Universitatea Maritimă Constanța.

Deschiderea evenimentului a fost făcută de către Domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Cornel Panait - Rector Universitatea Maritimă Constanta. Domnul Cornel Panait a apreciat realizările deosebite ale SUCURSALEI AGIR CONSTATA, cu care a colaborat și va colabora foarte bine si in viitor. A remarcat înaltul nivel de pregătire profesională  al membrilor sucursalei și a apreciat faptul că numărul celor tineri este semnificativ (lucru rar întâlnit la alte asociații).  A subliniat faptul că AGIR ar trebui să-și asume un rol important în perfecționarea sistemului educational tehnic în ROMANIA. A recomandat câteva direcții de abordare:  standarde profesionale, atestări, acreditări, expertize, stagii de pregătire profesională, masterate etc. Se aștepta la un număr mai mare de participanți la acest eveniment festiv.

A urmat intervenția dlui Conf. Univ. Dr. Ing. Gabriel RAICU - Prorector activitate de cercetare și inovare științifică (membru AGIR CTA). Conform celor afirmate de dl Gabriel Raicu, AGIR-ul, în domeniul creșterii calității învățământului superior tehnic, este un actor extrem de important, actor a cărui contribuție a fost resimțită direct de către toate generațiile de ingineri formate în școala românească. Se impune o creștere a implicării AGIR în vederea constituirii unor consorții reprezentative de cercetare științifică și dezvoltarea unor strategii pe termen lung în ceea ce privește promovarea politicilor europene de dezvoltare. Este extrem de utilă implicarea pe scara largă a universităților și centrelor de cercetare alături de structuri antreprenoriale și de transfer tehnologic în vederea dezvoltării colaborărilor cu centre similare din Europa.

Domnul Ing. Nicolae FildanPreședinte Sucursala Constanța AGIR, a făcut o scurtă prezentare a principalelor activități și evenimente realizate de Sucursala Constanța AGIR în cei 20 de ani de existența. DETALII 20 DE ANI AGIR CONSTANTA 

Evenimentul s-a încheiat cu un moment umoristic susținut de Ing. Dan Viorel Norea - Președinte la Clubul Umoriștilor Constănțeni. A participat la mai multe evenimente organizate de Sucursala Constanța AGIR. La SIMPOZIONUL INTERDISCIPLINAR  “Știința și Arta, interferențe și complementaritate”, 20 martie 2015, a prezentat lucrarea ”POEZIA ȘTIINȚEI ȘI ȘTIINȚA POEZIEI”, publicată în BULETINUL AGIR Nr 1/2015. Câteva dintre epigramele prezentate ... DETALII…….

La acest moment aniversar, practic, s-a făcut un bilanț al realizărilor și nerealizărilor căutându-se soluții pentru îmbunătățirea programului de activități, urmărind creșterea rolului și locului AGIR-ului în societatea românească.
                                                LA MULȚI ANI  AGIR CONSTANȚA !

Câteva imagini …

 

Workshop-ul național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA - Ediția a cincea, 17.11.2017 la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”       
ORGANIZATORI:  Asociația Generală a Inginerilor din România, prin: Sucursala Constanta, Societatea  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți, Asociaţia Corpul Experţilor Tehnici din Romȃnia, împreună cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB)   Tema ediției: “Dezvoltare durabilă”.  
Scopul urmărit prin organizarea acestui eveniment este de a crea un context profesional adecvat pentru identificarea de soluții necesare abordării unei dezvoltări durabile în România, atât la nivel local cât și național. Această ediție a fost dedicată sărbătoririi aniversării a 145 de ani de la înființarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,a 20 de ani de la crearea Sucursalei AGIR CONSTANTA și a “Zilei cercetătorului şi proiectantului din România”. Vă prezentăm, în continuare,PROGRAMUL DETALIAT care cuprinde lista cu cele 22 lucrări prezentate (titlul, autori, instituție/organizație). Conținutul lor în detaliu este publicat în BULETINUL AGIR nr.4/2017.

MULTUMIM tuturor participanților pentru calitatea deosebită a lucărilor prezentate.

Câteva poze ……..

Afis - Workshop AGIR

 

 

 

Workshop-ul “Performanță și calitate în Inginerie Civilă”- ediția a doua, 20 octombrie 2017, la sediul Facultății de Construcții a Universității Ovidius din Constanța

    Organizatori: Facultatea de Construcţii a Universităţii Ovidius din Constanţa şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), sucursala Constanţa.           Manifestarea s-a constituit într-un excelent reper ştiinţific pentru cercetătorii, specialiştii şi studenţii din domeniul Inginerie Civile. Co-organizatori: Asociaţia Studenţilor şi Inginerilor Constructori Constanţa (ASIC-UOC Constanţa) Data workshop-ului: 20 octombrie 2017 Loc de desfășurare: Facultatea de Construcţii, Constanţa Adresa: Str. Unirii nr. 22 B, Constanţa Detalii workshop, pe site..

O parte din lucrările prezentate la workshop au fost publicate în Buletinul AGIR 4/2017  și anume: 

Constantin Roşoga, Sunai Gelmambet. Studii  şi cercetări privind concepţia structurală  a clădirilor din beton armat .........130

Florin Ţepeş Onea, Daniel Tudorache.  Determinarea rezervei de rezistenţă  a unei  structuri în cadre de beton armat folosind  analiza push-over............................................138

Elena Sima. Materiale compozite –  necesitate  și provocare în contextul dezvoltării durabile ....................................................143

 Anca-Lucia Chicea. Cercetări privind precizia  de poziționare a mașinilor de ștanțat cnc ....................................147

Claudia Girjob. Cercetări privind îmbunătățirea comportării la deformare plastică  a materialelor metalice  cu plasticitate scăzută .....................................................154

Câteva imagini……

Ichinur Omer - Decan Facultatea de Construcții

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop-ul național  “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA “- Ediția a patra , 18.11.2016.

Tema ediției: “Inovarea și creativitatea în societatea cunoașterii"
Organizatorii acestui eveniment au fost Universitatea Maritimă Constanța (UMC)  și  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) - Sucursala Constanța în colaborare cu Asociația  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților Tehnici din România (CET-R).
 Programul workshop-ului.......  

Scopul urmărit, crearea unui context profesional necesar identificării de soluții (prin promovarea inovării și creativității) care să faciliteze tranziția la societatea cunoașterii, se poate afirma, a fost atins. În primul rând,  prin prezentarea celor 23 de lucrări de un înalt nivel tehnic. În al doilea rând, prin dezbaterile care au avut loc și, în al treilea rând,  prin relațiile interprofesionale care s-au creat. În continuare, se vor face câteva detalieri în acest sens. 
Fiecare lucrare conține propuneri de soluții care se bazează pe creativitate și/sau inovare.
Ne oprim aici cu observațiile referitoare la lucrări. O reluare și o detaliere a lor se găsește în alte-detalii-workshop......

Pentru vizualizarea detaliată a lucrărilor, vă propunem accesarea site-ului BULETINUL AGIR Supliment 3/2016.

 Rețeaua Enterprise Europe - centrul din Constanța (o componentă a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța),partener AGIR-CONSTANTA, a prezentat  o ofertă de consultanță, pentru  IMM-uri și  organizații ,inovative care doresc să realizeze parteneriate cu organizații similare din Europa.

O propunere importantă, pentru ediția viitoare, se referă la implicarea studenților .

Se dorește o colaborare continuă în intervalul dintre două ediții, colaborare care va fi prezentată pe acest site ( www.agir-constanta.ro ).
Comitetul de organizare:

Ing. dipl. Nicolae Fildan – Președinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare   generală  (email: nicolae.fildan@agir-constanta.ro)
Conf. univ. dr. ing. Emil Oanță – Președinte al Senatului Universității Maritime  Constanța, Vicepreședinte  al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare domeniul cercetare (e-mail:eoanta@yahoo.com)         
Ing. dipl. Dorin Oprea – Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța coordonarea domeniului expertiză tehnică și evaluare (e-mail: dorinoprea@gmail.com )

Câteva imagini………

Buletinul AGIR supliment 3/2016

 

 Workshop-ul “Performanță și calitate în Inginerie Civilă”, 21 octombrie 2016, la sediul Facultății de Construcții a Universității Ovidius din Constanța .
 Detalii despre organizare se găsesc pe site eveniment: http://constructii.univ-ovidius.ro/workshop2016/

Manifestarea a fost o excelentă ocazie pentru prezentări și dezbateri la care au participat cercetători, specialiști și studenți din domeniul inginerie civile și din alte domenii cu care ei interacționează pentru asigurarea performanței și calității impuse de dezvoltarea societății actuale.
 
Abordarea a fost una completă și complexă. S-a pornit cu exemplificarea, apelând la istorie, a ceea ce înseamnă evoluția profesională pentru un constructor savant. S-a trecut la prezentarea ultimelor tehnologii  IT pentru domeniul construcțiilor (proiectare asistata, simulări interactive, e-learning, management de proiect, calcul și optimizarea costurilor etc). S-a continuat cu exemplificări din domeniul tehnologiilor și materialelor de construcții performante. S-a finalizat cu prezentarea de proiecte și aplicații realizate de specialiștii din cadrul facultății de construcții. 

Este de remarcat numărul mare al studenților care au participat și sau implicat în dezbateri.

Alte detalii, în articolul publicat în UNIVERS INGINERESC nr.21/2016.
O parte din lucrările prezentate la workshop urmează a fi publicate în BULETINUL AGIR (supliment 3).

Câteva imagini……

Nicolae Fildan - Președinte AGIR C-ța

                        
 
Conferința Internațională de Studii  Interdisciplinare, 10-11 iunie 2016 la Universitatea Ovidius CONSTANȚA. Tema acestei   ediții:          “Interdisciplinaritatea și creativitatea în societatea cunoașterii”
Detalii despre organizare se găsesc pe site-ul conferinței: 

Au fost prezentate 9 lucrări în plen și 24  pe secțiuni, toate prilejuind interesante dezbateri, de înalt nivel academic și civic. 

Toate lucrările prezentate în limba engleză au fost publicate, în detaliu, în 
Volum Open Access publicat la editura InTECH, indexat in baze de date internaționale

, iar lucrările prezentate în limba română au fost publicate în Buletinul AGIR. 

O privire retrospectivă și perspective ......., despre această conferință sunt prezentate și în Univers Ingineresc nr.: 11/2016

AGIR Constanța vă invită la DEZBATERI despre tranziția la societatea cunoașterii, care include si abordări  referitoare la domenii importante precum: interdisciplinaritate, creativitate, sistemul educațional, cercetarea, expertiza inginerească etc.

Câteva imagini…….

 

Workshop național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA” – ediția a treia

Organizatorii evenimentului au fost: Asociația Generală a Inginerilor din România AGIR (prin: Sucursala Constanta, Asociația Expertilor Extrajudiciari și Consultanți - SETEC, Asociaţia Corpul ExperţilorTehnici din Romȃnia - CET-R ) și Universitatea Maritimă din Constanța
Și această ediție poate fi considerată una specială, fiind dedicată sărbătoririi “Zilei cercetătorului şi proiectantului din România”. 
Au fost prezentate, la un înalt nivel tehnic, lucrări specifice atât domeniului cercetării (cercetarea teoretică și cercetarea practică) și al expertizei inginerești, cât si unele care le combină pe toate (un exemplu: lucrarea prezentată de inventatorul Miron Procop) . Alte caracteristici comune: abordări interdisciplinare, echipe complexe, focusare pe utilizarea tehnologiilor IT specifice domeniului respectiv etc.
Un rezumat al lucrărilor îl găsiți în BROSURA (ultima versiune). Lucrările, în detaliu, au fost publicate în BULETINUL AGIR Nr 4/2015.

Este de remarcat faptul ca lucrările au fost realizate de cercetători si experți din diverse domenii de activitate și din diverse organizații precum:

- institute de cercetări (Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea )

- universități (Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân, Universitatea “Ovidius” din Constanța, Universitatea Politehnica București )

- asociații profesionale (SETEC și CET-R)

- firme private (CAMIRO ENGINEERING Constanța, TERMO CONSULT & TRAINING București, Neplan AG și EOX ADVANCED SOLUTIONS, CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES SRL).

Din prezentările și discuțiile purtate a rezultat că cercetarea, la nivel local și național, este în plin proces de schimbare în vederea conectării la cercetarea internațională și la mediul economic românesc. O confirmare, sunt premiile obținute la concursurile internaționale de tinerii cercetători și proiectele de cercetare prezentate la acest workshop și la alte manifestări similare. AGIR – Constanța, pentru a sprijini procesul de schimbare, își propune să asigure  un mediu virtual de colaborare continuă, prin acest site, și să se implice în facilitarea accesării proiectelor europene de finanțare pentru cercetare (exemple: Programul Operațional Competitivitate  2014-2020,  Programul Cadru de Cercetare și Inovare „Orizont 2020" etc ).

In domeniul expertizei tehnice, în mod special pentru componenta judiciară, este necesară o schimbare de fond a reglementărilor legale privind modul organizare și funcționare. AGIR – CONSTANTA, în acest sens, a promis că va dezvolta/îmbunătăți tema prezentă pe forumul de dezbateri  de pe site-ul propriu (“ Expertiza tehnică judiciară/extrajudiciară, consultanţă tehnică de specialitate și evaluarea bunurilor – activităţi de excelenţă inginerească. Cum le îmbunătățim ? - unde am adăugat deja  subtema "Expertiza tehnică în domeniul centralelor termice murale" ).

În concluzie, ne-am propus să avem o colaborare permanentă cu toți participanții, actuali și viitori, până la următoarea ediție a workshop-ului, care, ne dorim,  să fie pe data de 19.11.2016.

PRECIZARE: acest material a fost publicat și în UNIVERS INGINERESC nr.23/2015 .

Mulțumim, în mod deosebit, Universității Maritime din Constanța și firmei EOX ADVANCED SOLUTIONS pentru implicare și în activitățile de organizare workshop. 

Câteva imagini ……

Buletinul AGIR

 

 

 


 

Premiul AGIR 2014 – TABLIER METALIC POD RUTIER HOBANAT PESTE CANALUL  DUNARE-MAREA NEAGRĂ DE LA Km.0+540 – TIGITRANS SA CONSTANȚA

tablierul-complet

Acest proiect a fost premiat, pe data de 11.09.2015, cu Premiul AGIR pentru 2014 la sectiunea "Ingineria construcțiilor civile și industriale".Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră are o structură de tip hobanat și este cel mai mare pod de acest gen din România.  Are o lungime totală de 360 m, o deschidere centrală de 200 m, iar lățimea podului este de 17,4 m, permițând circulația pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră este de 18,4 m. Pilonii de pe maluri care susțin tablierul podului prin fascicule de hobane au o înălțime de 66 m deasupra nivelului mării. Tablierul metalic al podului este susținut de piloni cu 20 perechi de hobane de tip evantai. Tablierul are următoarele caracteristici: lungime - 269 m; lățime - 16,37 m; înălțime - 2,49 m; greutate - 2290 tone.Tablierul metalic al podului a fost executat de SC TIGITRANS SA Constanța în perioada iunie 2011 - noiembrie 2014. Proiectul a apărut ca o necesitate pentru, pe de o parte, asigurarea conectării Portului Constanța la Autostrada București - Constanța, prin varianta ocolitoare a municipiului Constanța și creării unei alternative, prin executarea unei bretele de conectare la șoseaua națională existentă, iar, pe de altă parte, pentru asigurarea unei legături directe între zonele de nord și sud ale Portului Constanța, fără tranzitarea orașului. Pe Drumul Național 39, care face legătura cu zona de sud a litoralului, circulă anual aproximativ 15 000 de containere cu marfa care au intrări și ieșiri din port. Odată cu intrarea în exploatare a podului, containerele cu marfă care pleacă de la Constanța South Container Terminal nu vor mai fi nevoite să părăsească zona de sud a portului, să traverseze canalul peste actualul pod de la Agigea, să tranziteze câteva stațiuni de pe litoral și municipiul Constanța, pentru a reintra în port, în zona de nord. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Sectorial în Transporturi POS-T 2007 - 2013 din fonduri structurale ale UE și de la bugetul statului. Beneficiarul lucrării este Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. La festivitatea de acordare a acestui premiu, din partea TIGITRANS, au participat:Topalof Ion - Director șantier; Marcu Marius - Coordonator QC – membru AGIR CONSTANȚA; Ciorbaru Mihață - Proiectant

Podul finalizat:

pod agigea