Despre PROIECT PARTENERIAT Creativitate și Inovare…..

TITLUL COMPLET AL PROIECTULUI ESTE:Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța”. 
INIȚIATORUL PROIECTULUI: ASOCIATIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMANIA SUCURSALA CONSTANȚA . 
Pentru  punerea lui în aplicare  are la bază  un consorțiu, care funcționează  în  baza unui  PROTOCOL DE COLABORARE.

PROTOCOLUL DE COLABORARE A FOST SEMNAT DE:  Consiliul Județean Constanța; Primăria Municipiului Constanța; Inspectoratul Școlar Județean Constanța; Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultura Constanța; Universitatea Ovidius Constanța; Universitatea Maritimă din Constanța; Academia Navala “Mircea cel Bătrân”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța; Asociația Generală a Inginerilor din Romania –Sucursala Constanța. 

Scopul urmărit:   asigurarea condițiilor necesare dezvoltării unei colaborări de succes  între membrii consorțiului pentru promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI care fac obiectul  PROIECTULULUI sunt cele prezentate în PROTOCOLUL DE COLABORARE referit mai sus:

 1. Dezbateri profesionale : conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.;
 2. ÎNTÂLNIRI INTERACTIVE cu elevi, studenți și tineri specialiști susținute de membri AGIR CONSTANTA sau de alți specialiști cu realizări deosebite;
 3. Implementări de noi modele educaționale (STEM Science Technology Engineering Mathematics; STEAM adică STEM +Arts);
 4. Îmbunătățirea unor programe educaționale existente, ca de exemplu: SĂPTĂMÂNA ALTFEL.
 5. Formulări și susțineri de puncte de vedere tehnico – științifice la solicitarea unor instituții sau organizații din domeniul public sau privat;
 6. Colaborări pentru accesare proiecte cu finanțare europeană;
 7. Colaborări pentru realizarea de centre de transfer tehnologic;
 8. Colaborări pentru realizare incubatoare de afaceri;
 9. Ddezvoltări de programe de mentorat pentru studenți și pentru specialiștii tineri;
 10. Lista de activități se va extinde dacă, după data semnării prezentului protocol, apar cerințe noi.
Un scurt istoric al abordării PROIECTULUI DE PARTENERIAT
 Initial, acest PROIECT a fost lansat cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Sucursalei AGIR CONSTANTA (17.11.2017). Activitatea de bază a acestui proiect s-a limitat la organizarea unui workshop național anual dedicat cercetării și expertizei inginerești la CONSTANTA.(Detalii: 2020201920182017 ). 

În 2020, o dată cu schimbarea contextului politic, s-a ajuns la concluzia că acest PROIECT trebuie reluat urmărind extinderea numărului și tipurilor de activități realizate împreună, cu focusarea pe proiecte concrete.

Pe data de
25 ianuarie 2021 AGIR CTA a făcut o propunere de relansare a PROIECTULUI la întâlnirea organizată de conducerea Consiliului Județean Constanța (CJC) cu toate ONG-urile din zonă. Scopul acelei întâlnirii era de a identifica și structura noi oportunități de colaborare, care să conducă la o dezvoltare durabilă, prin proiecte viabile și sustenabile. 

La invitația CJC a urmat o întâlnire pe 17.03.21 la care s-au discutat câteva detalii tehnice pentru relansare, înclusiv propunerea pentru un nou PROTOCOL DE COLABORARE.

Procedura de semnare a PROTOCOLULUI s-a finalizat prin Hotărârea CJC nr. 102/21.04.2021 (înregistrat cu nr. 14640/22.04.2021). A urmat, apoi aprobarea prin Hotarârea Primăriei Constanța cu nr. 155/28.05.2021 (detalii..)

În 2022, au început să apară o serie de inițiative/realizări concrete (exemple: ATELIER SATI1, SATI2).
CÂTEVA PRECIZÂRI DE TIP ORGANIZATORIC.
1) TITLUL PROIECTUL DE PARTENERIAT este unul generic. Concret, PROIECTUL va fi format din subproiecte create prin asocierea unor membri ai CONSORȚIULUI, funcție de tema abordată, de competențele și de interesele părților.
2) AGIR CONSTANTA, pentru a facilita  punerea în funcțiune a proiectului,  se implică, în primul rând, în realizarea  unor activități concrete precum:
  • Promovarea  PROIECTULUI pe blogul-ul propriu. 
  • Mobilizarea membrilor AGIR pentru identificarea unor noi propuneri de  subproiecte concrete  care se încadrează în lista de activități  precizată mai sus.
  • Organizarea de întâlniri de lucru la nivelul semnatarilor protocolului de colaborare.
  • Organizarea de întâlniri tehnice (conferințe, seminarii etc) pentru dezvoltarea proiectului.

3) Asteptăm și alte noi propuneri.