Despre PROIECTUL DE PARTENERIAT…..

Precizare. În continuare vom utiliza o denumire și mai prescurtată :”PROIECT”

TITLUL PROIECTULUI:Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța”. 
INIȚIATORUL PROIECTULUI: ASOCIATIA GENERALĂ A INGINERILOR DIN ROMANIA SUCURSALA CONSTANȚA . 
Pentru  punerea lui în aplicare s-a creat un consorțiu, care funcționează  în  baza unui  PROTOCOL DE COLABORARE.

PROTOCOLUL DE COLABORARE A FOST SEMNAT DE:  Consiliul Județean Constanța; Primăria Municipiului Constanța; Inspectoratul Școlar Județean Constanța; Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultura Constanța; Universitatea Ovidius Constanța; Universitatea Maritimă din Constanța; Academia Navala “Mircea cel Bătrân”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța; Asociația Generală a Inginerilor din Romania –Sucursala Constanța. 

Scopul urmărit:   asigurarea condițiilor necesare dezvoltării unei colaborări de succes  între membrii consorțiului pentru promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța.

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI care fac obiectul  PROTOCOLULUI DE COLABORARE sunt:

 1. dezbateri profesionale : conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.;
 2. ÎNTÂLNIRI INTERACTIVE cu elevi, studenți și tineri specialiști susținute de membri AGIR CONSTANTA sau de alți specialiști cu realizări deosebite;
 3. implementări de noi modele educaționale (STEM Science Technology Engineering Mathematics; STEAM adică STEM +Arts);
 4. îmbunătățirea unor programe educaționale existente, ca de exemplu: SĂPTĂMÂNA ALTFEL.
 5. formulări și susțineri de puncte de vedere tehnico – științifice la solicitarea unor instituții sau organizații din domeniul public sau privat;
 6. colaborări pentru accesare proiecte cu finanțare europeană;
 7. colaborări pentru realizarea de centre de transfer tehnologic;
 8. colaborări pentru realizare incubatoare de afaceri;
 9. dezvoltări de programe de mentorat pentru studenți și pentru specialiștii tineri;
 10. lista de activități se va extinde dacă, după data semnării prezentului protocol, apar cerințe noi.
Un scurt istoric al abordării PROIECTULUI DE PARTENERIAT
 Initial, acest PROIECT a fost lansat cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Sucursalei AGIR CONSTANTA (17.11.2017). Activitatea de bază a acestui proiect s-a limitat organizarea unui workshop național anual dedicat cercetării și expertizei inginerești la CONSTANTA.(Detalii: 2020201920182017 ). 

În 2020, o dată cu schimbarea contextului politic, s-a ajuns la concluzia că acest PROIECT trebuie reluat urmărind extinderea numărului și tipurilor de activități realizate împreună, cu focusarea pe proiecte concrete.

Pe data de
25 ianuarie 2021 AGIR CTA a făcut o propunere de relansare a PROIECTULUI la întâlnirea organizată de conducerea Consiliului Județean Constanța (CJC) cu toate ONG-urile din zonă. Scopul acelei întâlnirii era de a identifica și structura noi oportunități de colaborare, care să conducă la o dezvoltare durabilă, prin proiecte viabile și sustenabile. 

La invitația CJC a urmat o întâlnire pe 17.03.21 la care s-au discutat câteva detalii tehnice pentru relansare, înclusiv propunerea pentru un nou PROTOCOL DE COLABORARE.

Procedura de semnare a PROTOCOLULUI s-a finalizat prin Hotărârea CJC nr. 102/21.04.2021 (înregistrat cu nr. 14640/22.04.2021). A urmat, apoi aprobarea prin Hotarârea Primăriei Constanța cu nr. 155/28.05.2021 (detalii..).
CÂTEVA PRECIZÂRI DE TIP ORGANIZATORIC. AGIR CONSTANTA, PENTRU A FACILITA  PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A PROIECTULUI,  SE IMPLICĂ, ÎN PRIMUL RÂND, ÎN REALIZAREA  UNOR ACTIVITĂȚI CONCRETE PRECUM: 
 • Crearea acestei pagini (pe site-ul propriu), dedicată promovării PROIECTULUI și asigurarea întrețierii ei.
 • Crearea unei Comitet Tehnico-Științific, format din specialiți cu realizări deosebite în domeniul ingineriei și  din reprezentanți nominalizati de semnatarii protocolului care va asigura suportul tehnic necesar punerii în funcțiune a proiectului. DETALII…
 • Mobilizarea membrilor AGIR pentru identificarea unor noi propuneri de proiecte  și publicarea lor pe pagina dedicată proiectului.
 • Organizarea de întâlniri de lucru la nivelul semnatarilor protocolului de colaborare.
 • Organizarea de întâlniri tehnice (conferințe, seminarii etc) pentru dezvoltarea proiectului.

Asteptăm și alte noi propuneri.