Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)- Sucursala Constanța, împreună cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB)

       vă invită

să participați la: Workshop-ul național  "CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ  INGINEREASCĂ  LA CONSTANȚA" - Ediția a șasea, cu tema: “Creativitate, inovare și unire” care va avea loc pe data de 23 noiembrie 2018 la ANMB.

Această ediție va fi dedicată sărbătoririi:  “Centenarului AGIR” ,  “Centenarului Marii Uniri” și a “Zilei cercetătorului şi proiectantului din România”. 

Așteptăm lucrările dumneavoastră pe adresa office@agir-constanta.ro. Termenul limită pentru primirea lor, în formatul impus pentru publicarea în BULETINUL AGIR, este 15.11.2018. Confirmarea validării publicării se va face până pe data de 20.11.2018.

Comitetul de organizare:
- Ing. Dipl. Nicolae Fildan - Președinte AGIR Constanța – coordonare generală. Tel. 0721273170; email: nicolae.fildan@agir-constanta.ro.
- Comandor Conf.univ.Dr.ing. Tărăbuță Octavian – Rector ANMB, Tel. 0749039921; E-mail: octavian.tarabuta@anmb.ro.
- Prof.univ.dr.ing.Ichinur OMER – Decan al Facultății de Construcții Universitatea OVIDIUS ,Tel. 0722826548, e-mail: ichinur.omer@univ-ovidius.ro.
- Conf.univ.dr.ing. Emil Oanță - Președinte senat UMC, Tel. 0723762682, eoanta@yahoo.com .
- Prof. univ. dr. ing. Samoilescu Gheorghe Vicepreședinte AGIR Constanța; tel. mobil: 0729400543; email: gheorghe.samoilescu@anmb.ro.
- Ing. Dipl.  Dorin Oprea – Vicepreședinte AGIR Constanța. Tel.: 0744954364; 0770363004; e-mail: dorinoprea@gmail.com .

Vă așteptăm la whorkshop.