Despre proiect

TITLUL PROIECTULUI: Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța.
Scopul urmărit prin punerea în aplicare a proiectului este de a promova și susține aplicarea extinsă a creativității si inovării în toate domeniile în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța, urmărind identificarea de soluții prin aplicarea cărora  să  genereze progres economic și bunăstare socială.

AGIR CONSTANTA ca inițiatorul proiectului și-a asumat, în primul rând, responsabilități de facilitator și de mediator între parteneri, urmărind sincronizarea/armonizarea intereselor părților. În al doilea rând, ca partener, prin specialiștii care fac parte din asociația noastră, responsabilități de promovare și punerea lui în aplicare, împreună cu membrii consorțiului din care face parte.

S-a creat un CONSORȚIU,  care promovează și susține aplicarea proiectului, din care fac parte: Consiliul Județean Constanța; Primăria Municipiului Constanța; Inspectoratul Școlar Județean Constanța; Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultura Constanța; Universitatea Ovidius Constanța; Universitatea Maritimă din Constanța; Academia Navala “Mircea cel Bătrân”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța; Asociația Generală a Inginerilor din Romania –Sucursala Constanța. Parteneriatul este  stabilit în baza unui PROTOCOL DE COLABORARE semnat pe data de 22.03.2018.

Pentru atingerea acestui scop s-au stabilit direcțiile principale de acțiune, prezente în PROTOCOL COLABORARE al consorțiului care gestionează proiectul si a modului de acționare;

Un scurt istoric al abordării proiectului
        1)Pașii pregătitori

Lansarea acestui proiect a fost precedată de câțiva pași pregătitori.
S-a început cu o variantă inițială. Este vorba de proiectul cu titlul generic: “Creativitate și inovare inginerească în era digitală” a cărui lansare s-a făcut cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Sucursalei AGIR CONSTANTA (17.11.2017).

Un pas foarte important, realizat cu această ocazie,  a fost crearea unui  Comitet Tehnico – Științific (CTS), coordonat de Domnul Ion Băraru (specialist recunoscut, cu  realizări reprezentative în domeniul creativității și inovării). CTS are în componența sa specialiști reprezentativi: prorectori care răspund de dezvoltare și de cercetare (în cadrul unor universități importante), directori științifici din institute naționale de cercetare și ingineri cu experiență  deosebită și/sau cu invenții sau inovații certificate (noiembrie 2017).

Un alt pas important, înainte de a se începe lucrul efectiv, a fost realizare unei scurte documentări pentru definirea contextului general (cadrul de lucru) care se referă la tendințe, pe plan internațional, și la cerințe,la nivel național, de care ne-am propus să ținem cont. CONTEXT GENERAL... (noiembrie /decembrie 2017).

În urma dezbaterilor în CTS s-a ajuns la concluzia că abordarea proiectului ar trebui extinsă de la nivelul AGIR Constanța la nivelul județului Constanta (ianuarie – martie 2018).

Pentru a defini această extindere s-a apelat la Camera de Comerț Industrie Navigație și Agricultură (CCINA), cu care aveam un parteneriat (Protocol de colaborare nr.364/16.12.2015) privind promovarea valorilor și principiilor Uniunii Europene, sustenabilitatea și creșterea în afaceri prin inovare si dezvoltare tehnologică. (februarie 2018)

 2) Lansarea efectivă proiect 

În urma discuțiilor purtate cu CCINA a rezultat că este necesară cooptarea organizațiilor reprezentative din Constanța, organizații care ar putea contribui substanțial la realizarea proiectului. S-a creat un consorțiu pe baza unui PROTOCOL DE COLABORARE care a fost semnat pe data de 22.03.2018, care poate fi considerată și data de lansare efectivă proiect.

3) Desfășurarea proiectului

Se va face pe două direcții importante. Prima direcție - o abordare la nivelul fiecărui membru. În acest sens, fiecare membru al consorțiului va include în programele lor de activități componente care să respecte cerințele din protocolul de colaborare. A doua direcție - o abordare la nivel de consorțiu. Mai mulți membri se asociază pe un proiect de interes comun.

A doua direcție nu a fost abordată până în prezent din diverse motive.

Urmează ca în 2021 să facem o relansare a PROIECTULUI (cu ocazia workshop-uklui din 21.01.2021).