Despre proiect

TITLUL PROIECTULUI: Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța.
Scopul urmărit prin punerea în aplicare a proiectului este de a promova și susține aplicarea extinsă a creativității si inovării în toate domeniile în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța, urmărind identificarea de soluții prin aplicarea cărora  să  genereze progres economic și bunăstare socială.

AGIR CONSTANTA ca inițiatorul proiectului și-a asumat, în primul rând, responsabilități de facilitator și de mediator între parteneri, urmărind sincronizarea/armonizarea intereselor părților. În al doilea rând, ca partener, prin specialiștii care fac parte din asociația noastră, responsabilități de promovare și punerea lui în aplicare, împreună cu membrii consorțiului din care face parte.

S-a creat un CONSORȚIU,  care promovează și susține aplicarea proiectului, din care fac parte: Consiliul Județean Constanța; Primăria Municipiului Constanța; Inspectoratul Școlar Județean Constanța; Camera de Comerț, Industrie, Navigație si Agricultura Constanța; Universitatea Ovidius Constanța; Universitatea Maritimă din Constanța; Academia Navala “Mircea cel Bătrân”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța; Asociația Generală a Inginerilor din Romania –Sucursala Constanța. Parteneriatul este  stabilit în baza unui PROTOCOL DE COLABORARE.

Pentru atingerea  scopului proiectului s-au stabilit direcțiile principale de acțiune, prezente în PROTOCOL COLABORARE al consorțiului care gestionează proiectul

Un scurt istoric al abordării proiectului
     
1) Ideea realizării unui astfel de proiect a fost lansată cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Sucursalei AGIR CONSTANTA (17.11.2017).

2) S-a creat un  Comitet Tehnico – Științific (CTS), care coordonează acest proiect. El este format din specialisti reprezentativi care provin de la organizațiile care au semnat PROTOCOLUL. 
3) S-a definit un context general (cadrul de lucru) care are la bază tendințe existente la nivel internațional și cerințe existente la nivel național
. CONTEXT GENERAL...

4) În fiecare an am organizat un workshop național dedicat cercetării și expertizei inginerești la CONSTANTA.(2020, 2019, 2018, 2017 )