Archives

Panaitescu Liliana

8 cărți publicate, peste 100 de articole publicate,  peste 100 de participări la simpozioane,  conferințe, congrese pe teme de agricultura.

Skill-uri:

  • Fitotehnie
  • Tehnologii ecologice
  • Condiționarea produselor agricole
  • Agricultura smart