Istorie și Tehnologie la Marea Neagră – un eveniment științific interdisciplinar important 12-13.09.14

DSCN0004

Universitatea Ovidius din Constanța, Societatea Română de Grafică Inginerească (SORGING), Societatea de Ştiinţe Istorice din România, Asociaţia PACES au organizat conferința internațională Istorie și Tehnologie la Marea Neagră, între 12-13 septembrie 2014, în Campusul Universitar Constănţean.                                                       Formatul interdisciplinar original al evenimentului a oferit un cadru excepţional pentru profesori, cercetători și a avut girul Academiei Române prin Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), al Academiei de ştiințe Tehnice din România (ASTR), al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOȘR) şi al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR).                                                            Scopul evenimentului a fost de a lărgi cunoaşterea asupra influenţei pe care dezvoltarea tehnologică a adus-o şi o aduce asupra vieţii din arealul Mării Negre, atât din perspectivă  istorică cât şi social economică. Au fost avute în vedere și crearea de relaţii de colaborare interdisciplinare, avizarea edililor asupra tendinţelor impactului tehnologic, dezvoltarea locală şi în context regional, publicarea şi diseminarea largă a celor mai semnificative contribuţii la această cunoaştere şi la explorarea soluţiilor pentru dezvoltarea sustenabilă în regiune, cunoașterea celor mai noi realizări şi cercetări.                                                  Conceptul de bază a fost structurat ca un arc de timp între eforturile încununate de succes pe care le-a făcut România proaspăt independentă pentru a deveni România modernă şi ce avem de făcut, pentru a obține un succes durabil noi, cei de acum, în prezentul născător de o nouă paradigmă.                                                         Care este nevoia socială pentru anume tipuri de tehnologie? Care este cadrul de dezvoltare pe care îl poate accesa zona și în ce context? Ce fel de tehnologie este disponibilă și la ce nivel poate fi operată și utilizată? Ce resurse sunt sau ar putea fi făcute disponibile pentru a satisface nevoia socială? Cu ce impact asupra mediului? Ce factori sunt implicați în tehnologizarea eficientă la nivel local și regional si cum pot fi armonizați aceștia?  Iată câteva dintre temele de studiu la care s-au străduit să răspundă cei 50 de autori din mediul preuniversitar, universitar, institute de cercetare  si muzee, instituţii ale Statului și Asociaţii de profil din România, Bulgaria, Federația Rusă și Franța.    Prezentările în plen au fost extrem de interesante iar lucrările pe secțiuni au oferit un regal al cunoașterii. Dl. Prof. dr. ing. Adrian Curaj, directorul UEFISCDI a prezentat pe larg elementele de gestiune a bazelor mari de date în specializarea inteligenta in Romania și s-a arătat extrem de interesat de aspectele pe care interdisciplinaritatea le aduce în cercetare.                                                                                                                     Povestea României moderne a fost scrisă în directă asociere cu dezvoltarea tehnologică și conturarea unui centru economic înfloritor în Dobrogea, așa cum cu lirism și întemeiate surse primare au prezentat D-nii Prof. univ. dr. Marian COJOC - Univ. Ovidius Constanța, Dr. Virgil COMAN, Dr. Constantin CHERAMIDOGLU, Serviciul Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale. România are un punct de reazem esenţial în vecinătatea cu Marea Neagră și bazinul Dunărean, cum a reieșit din prezentarea dl. Inginer Mihai Gheorghiade, Compania Naţională „ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME” - S.A. CONSTANŢA,  “Dezvoltarea infrastructurii în Portul Constanţa – retrospectivă şi perspectivă”.            Realizări tehnologice istorice, realități și mituri despre acestea, care să contureze mai bine rolul tehnologiei în formarea unor noi valori sociale și a imaginii despre acestea, s-au dovedit a fi subiecte încă insuficient explorate și popularizate. A reieșit limpede din prezentarea fiz.dr.ing. Cosmin LOCOVEI, Universitatea POLITEHNICA Timişoara, că metodele  și rezultatele de cercetare, simulare/ investigare/ producţie moderne utilizate pot face obiectul unui interes special, atât din partea inginerilor cât și din partea istoricilor și sociologilor, specialiştilor în probleme de mediu. Dl. Prof. dr. ing. C-tin OPRAN, Politehnica București a subliniat impactul complex al producției și utilizării materialelor polimerice.                                                                                                                           Această conferinţă a reușit să proiecteze perspectiva istorică și sociologică asupra stării reale în care se află cunoaşterea, dotarea și necesarul de tehnologie din arealul Mării Negre.Aducând împreună istorici, sociologi, ingineri, tehnologi, dascăli, formatori, strategi, edili, pe cei care fac și implementează politici, a fost creată o abordare obiectivă a modului în care tehnologia influențează evoluția societății. Lucrările ISTM au fost publicate în limba engleză, într-un număr special al revistei Journal of Industrial Design and Engineering Graphics (ISSN 1843 - 3766), publicaţie indexată BDI.

Prof. dr. ing. Valentina M. Pomazan – membru AGIR Constanta, Universitatea Ovidius din Constanța, email vpomazan@univ-ovidius.ro

 

Distribuie și celor dragi: