Category Archives: Stiri

Al 26-lea Simpozion “Delte şi Zone Umede” 2018, în perioada 16-20 Mai 2018, la TULCEA. Organizator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” (INCDD). Detalii ….... În organizarea acestui simpozion este implicat Dl  Dr. Ing. Iulian Nichersu – director științific INCDD și membru în Comitetul Tehnico-Știintific AGIR CONSTANȚA

Evenimentul final de prezentare a activităților și rezultatelor realizate în cadrul proiectului ACTS Instrument anti-corupţie pentru IMM-uri” , 18 aprilie 2018. Organizator: CCINA Constanta.
 Teme discutate: prezentarea principalelor rezultate realizate în cadrul proiectului; prezentarea instrumentului online „C-detector”; prezentarea raportului de bune practici europene în domeniul anticorupției.
 C-Detector oferă firmelor o evaluare a riscului de expunere la situațiile de corupție și sugestii concrete pentru a reduce probabilitatea apariției unui eveniment de corupție pe baza informațiilor furnizate prin completarea on line a acestui CHESTIONAR.
La acest eveniment, din partea AGIR CONSTANȚA, a participat Nicolae Fildan.

Idei în Agora: „Poate fi info-spațiul o nouă Agora?

Conferință de Gheorghe M. Ștefan
Moderator: Sorin Antohi
Casa Filipescu-Cesianu
30 ianuarie 2018, 18:00

Invitația de a participa la acest eveniment a fost făcută de Dl Sorin Antohi (istoric al ideilor, eseist, traducător), care a participat la întâlnirea din data de 27.01.2018, "România începe de la mare".  A precizat că Dl Gheorghe M. Ștefan (profesor la Facultatea de Electronică și Tehnologia Informației din Universitatea Politehnică București, fost ministru al Învățământului și Științei în perioada 1990-1991) “va aborda și chestiunea impactului noilor tehnologii informatice asupra sistemului civic-politic (v. intervenția de sâmbătă a D-lui Fildan).” (Este vorba de materialul QUO VADIS). Sunt două evenimente care converg pe idei comune (chiar dacă abordările sunt diferite),

La acest eveniment, din partea AGIR CONSTANTA, au participat: Dudaș Dezideriu și Miron Procop.

DETALII …..

Întâlnire publică cu tema „ROMÂNIA ÎNCEPE DE LA MARE”, 27.01.2018. A avut loc pe data de 27 ianuarie 2018, între orele 10.00 si 14.00, la Casa de Cultură Constanța, Sala Mică. 
Organizator: ASOCIAȚIA STRATEGIA DEZVOLTARII ROMÂNIEI – REGIUNEA DOBROGEA (ASDR –RD). 
„După cum deja s-a mediatizat în spațiul public, în fiecare an, în prima sâmbătă de după 24 ianuarie, Ziua „Unirii Mici” (întâi între noi, apoi cu alții...), va avea loc o întâlnire publică la Casa de Cultură Constanța, între orele 10.00-14.00. Anul trecut întâlnirea s-a denumit “ROMÂNIA, STAREA NOASTRĂ DE VEGHE - punct de observație DOBROGEA ”. Mediatizarea evenimentului însă trebuie să continue” - Dezideriu Odet Dudaș –Președinte ASDR -RD.

PROGRAMUL întâlnirii....
Toate lucrările prezentate au fost de un înalt nivel profesional.

Am selectat câteva dintre propunerile rezultate în urma dezbaterilor:
  - Tema următoarei întâlniri va fi: PROIECTUL DE ȚARĂ.
  - Se vor promova/sprijini proiecte pentru realizarea de centre de cercetare pentru elevi.
  - Se va promova/sprijini înființarea de clustere pentru producătorii agricoli.
  - Se va promova/sprijini înregistrarea Mărcii: Produs Traditional din Dobrogea.
     - Se vor promova/sprijini proiecte pentru reindustrializarea DOBROGEI.
  - etc.
Din partea AGIR CONSTANTA au participat: Nicolae Fildan (a susținut lucrarea QUO VADIS ), Dezideriu Dudaș (organizator întâlnire și membru AGIR CTA), Tiron Eugen și Miron Procop.

Câteva IMAGINI…...

Alexandru Mironov

„Noi reglementări referitoare la protecția datelor personale pentru mediul de afaceri. Regulamentul privind Protecția Generală a Datelor“, 12.12.17, seminar organizat de Centrul Enterprise Europe Network din cadrul CCINA (Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa). … DETALII … Din partea AGIR CONSTANTA a participat Nicolae Fildan.

The International Conference -Third Edition – GLOBAL ECONOMY UNDER CRISIS, 4th – 5th December, 2014, Constanța.

Organizatori: “OVIDIUS” UNIVERSITY OF CONSTANŢA, FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES, în colaborare cu: Odessa National Maritime University, Ukraine, Faculty of Economics and Management și Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaft und Technologie (IGWT).   Detalii …..
La acest eveniment, la discuțiile de la masa rotundă cu tema :„Noi provocări pentru sistemul universitar economic, în contextul schimbărilor recente din mediul de afaceri”, au participat și au exprimat puncte de vedere și următorii membri AGIR: Nicolae Fildan, Dezideriu Dudaș, Ionel Bucur.

Conferinţa „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România” , ediția 12-a , cu tema: „Sinergii strategice în Bazinul Mării Negre“. Organizatori: Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), împreună cu Universitatea „Ovidius” din Constanța . Participanți la conferinţă: membrii ASTR, membrii AGIR, cadre didactice din universităţi,  cercetători ştiinţifici, doctoranzi şi masteranzi, specialişti din industrie. Lucrările susţinute vor fi publicate în PROCEEDINGS „Zilele Academice ale ASTR”, ediţia a XII-a 2016, ISSN 2066-6586. AGIR – CONSTANTA s-a implicat, prin membrii ei, în activitățile de organizare ( Valentina Pomazan, Garabet Kumbetlian, Eugen Petac, Ichinur Omer, Anca Constantin, Sunai Gelmambet, Nicolae Fildan)  și în susținerea de lucrări (Ion Băraru – “Școala inovativă“- lucrare prezentată în plen, Garabet Kumbetlian, Gheorghe Samoilescu, Dezideriu Dudaș etc). Detalii pe site conferinţă U0C   și ASTR.

Cateva poze (din plen și de la secțiunea 6

Sorin Rugină - Rector UOC

Conferința Științifică Internațională SEA-CONF 2017,ediția a 3 a. Organizată de Academia Navala Mircea cel Bătrân”-ANMB, în perioada 18-20.05.2017. A reunit personalități academice, militare și civile din Bulgaria, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Grecia, Cipru, Macedonia, Serbia, Oman, Maroc, SUA, Elveția, India si România. Profesori și cercetători de marcă au prezentat 124 de lucrări științifice în cadrul următoarelor secțiuni: Navigație si Management Naval, Inginerie Mecanică și Electrică si Științe Fundamentale. Temele principale acoperă o gamă largă de subiecte ale științelor dedicate mării, atât din domeniul tehnic ingineresc, al științelor fundamentale, cat și al securității si apărării. DETALII…

ANMB: Birou Tehnico – Administrativ de Cercetare Științifică Lt. Dr. ing. Scurtu Ionuț Cristian (membru AGIR Constanta)

A 39-a ediție a Conferinței Internaționale a studenților CADET-NAV 2017
Organizată de Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”  în perioada 4-6 mai 2017.  Au participat și membrii AGIR din ANMB (Chioibaș Aurelia, Samoilescu Gheorghe, Deliu Florențiu,Scurtu Ionuț, Popa Ionel si alții).  DETALII ….