SIMPOZIONUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR “Știința și Arta, interferențe și complementaritate” 20.03.2015

PLEN OK 11

Programul SIMPOZIONULUI  conține detalii despre locul  și orarul desfășurării lui. Broşura conține informații despre: organizatori, dată, loc susținere și lucrări selectate. De asemenea, în Broșură,  găsiți răspuns la întrebări de genul: Cum a apărut ideea organizării lui ?, Care a fost reacţia profesioniştilor din cele două domenii ?, Care sunt principalele obiective specifice propuse participanţilor?, Ce îşi propun organizatorii ? etc. Acest simpozion a fost inclus în lista manifestărilor prilejuite de împlinirea unui sfert de secol de consacrare a Universității „Ovidius” din Constanța și promovat, printr-un comunicat de presă special, atât pe site-urile organizatorilor cât și în presa locală și națională. (Comunicat de presă - ANIVERSAREComunicat de presa - SIMPOZIONMEDIATIZARE). Deschiderea lucărilor seminarului a fost făcută de Domnul Rector Sorin Rugină de la Universitatea Ovidius Constanța, o personalitate științifică recunoscută, care a apreciat laudativ tematica și conținutul prezentărilor.

Lucrările susținute sunt prezentate, în format electronic, în detaliu,  în Buletinul AGIR, An XX, nr.1/2015  sau  în varianta pdf  Buletin_AGIR_Nr.1_2015accesibilă de pe acest site. O scurtă prezentare a cestui eveniment a fost publicată și în Univers Ingineresc nr.: 7/2015 , Data: 1 - 15 aprilie 2015. 

Mulțumim tuturor celor care au participat la SIMPOZION. Obiectivele specifice propuse au fost atinse. Prezentările și dezbaterile au fost de un înalt grad de profesionalism. Relevante, în acest sens, sunt și   "Câteva aprecieri și propuneri primite de la participanți ". 

Echipă coordonare eveniment : Conf. univ. dr. Daniela Hanţiu,  decan al Facultății de Arte – Universitatea Ovidius; Conf. univ. dr. Ion Codrescu, Facultatea de Arte – Universitatea Ovidius; Prof. dr. ing. Nicolae Vasile, președinte al Cercului Literar al Scriitorilor Ingineri (Literar-Ing )– AGIR; Ing. Dipl. Nicolae Fildan președinte al Sucursalei AGIR Constanța

Persoane de contact: Conf. univ. dr. Ion Codrescu – tel. 0731749377; email: codrescuion@gmail.com; Ing. Dipl. Nicolae Fildan - tel. 0721273170; email: office@agir-constanta.ro sau  nicolae.fildan@agir-constanta.ro 

Distribuie și celor dragi: