Workshop-ul național  “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA “- Ediția a patra , 18.11.2016.

Tema ediției: “Inovarea și creativitatea în societatea cunoașterii"
Organizatorii acestui eveniment au fost Universitatea Maritimă Constanța (UMC)  și  Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) - Sucursala Constanța în colaborare cu Asociația  Expertilor Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților Tehnici din România (CET-R).
 Programul workshop-ului.......  

Scopul urmărit, crearea unui context profesional necesar identificării de soluții (prin promovarea inovării și creativității) care să faciliteze tranziția la societatea cunoașterii, se poate afirma, a fost atins. În primul rând,  prin prezentarea celor 23 de lucrări de un înalt nivel tehnic. În al doilea rând, prin dezbaterile care au avut loc și, în al treilea rând,  prin relațiile interprofesionale care s-au creat. În continuare, se vor face câteva detalieri în acest sens. 
Fiecare lucrare conține propuneri de soluții care se bazează pe creativitate și/sau inovare.
Ne oprim aici cu observațiile referitoare la lucrări. O reluare și o detaliere a lor se găsește în alte-detalii-workshop......

Pentru vizualizarea detaliată a lucrărilor, vă propunem accesarea site-ului BULETINUL AGIR Supliment 3/2016.

 Rețeaua Enterprise Europe - centrul din Constanța (o componentă a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Constanța),partener AGIR-CONSTANTA, a prezentat  o ofertă de consultanță, pentru  IMM-uri și  organizații ,inovative care doresc să realizeze parteneriate cu organizații similare din Europa.

O propunere importantă, pentru ediția viitoare, se referă la implicarea studenților .

Se dorește o colaborare continuă în intervalul dintre două ediții, colaborare care va fi prezentată pe acest site ( www.agir-constanta.ro ).
Comitetul de organizare:

Ing. dipl. Nicolae Fildan – Președinte al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare   generală  (email: nicolae.fildan@agir-constanta.ro)
Conf. univ. dr. ing. Emil Oanță – Președinte al Senatului Universității Maritime  Constanța, Vicepreședinte  al Sucursalei AGIR Constanța – coordonare domeniul cercetare (e-mail:eoanta@yahoo.com)         
Ing. dipl. Dorin Oprea – Vicepreședinte al Sucursalei AGIR Constanța coordonarea domeniului expertiză tehnică și evaluare (e-mail: dorinoprea@gmail.com )

Câteva imagini………

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”WORKSHOP editia 4″]

 

Distribuie și celor dragi: